Bron: https://boostsmartindustry.nl/

Op het kantoor van Raymond Belderink, sinds 2017 Chief Operating Officer van Nooteboom Trailers, vallen twee artist impressions van trailers meteen in het oog. Een blik in de toekomst van bijzonder transport. ‘Maar,’ zegt Belderink, ‘op korte termijn zul je alleen kleine details uit dit ontwerp terugvinden op de trailers die we nu bouwen. Het zal echt nog wel een aantal jaren duren voor deze futuristisch ogende ontwerpen ook op de weg te zien zijn. Het is goed om hier nu al over na te denken.’ En vooruitdenken is de rode draad van zijn verhaal over digitalisering.

Wat verstaat Nooteboom onder digitalisering?

‘Digitalisering, robotisering en automatisering zijn bij ons belangrijke aandachtspunten. Ik denk dat bedrijfsprocessen in de toekomst hoofdzakelijk aangestuurd worden op basis van data. We moeten dus steeds meer informatie uit ons productieproces halen en opslaan. Wat dat betreft staan we nog aan het begin. Ik onderscheid binnen digitalisering drie lijnen: data verzamelen, data analyseren en voorspellen op basis van data. Bij sommige processen zijn we nu met deze drie stappen bezig. We hebben daarom ook een data-analist aangenomen die zich bezighoudt met data en kijkt wat we er feitelijk uit kunnen halen.’

Hoe halen jullie data uit het proces?

‘Er gebeurt bij ons nog heel veel handmatig, we maken meestal enkelstuks. We hebben recent onze lastrafo’s gekoppeld waar we nu informatie uithalen. Die analyseren we. We kijken wat we met de opgehaalde data kunnen doen. Wat hierbij heel belangrijk is, is dat we onze mensen ook meenemen in het proces. Dat is nog wel lastig. We laten nu heel nadrukkelijk weten dat we deze data-analyse niet doen om ze te controleren, maar om te kijken wat er gebeurt en hoe we ze kunnen helpen om efficiënter te werken. Verder halen we data uit onze lasrobots, laser, kantbanken en freesbanken en tot op zekere hoogte ook uit de trailers die we geleverd hebben. Met het oog op de toekomst zouden we hieruit wel meer informatie willen halen. Waarmee we voordelen aan de klant kunnen bieden. Dat is een ontwikkeling waar we volop mee bezig zijn.’

Hoe belangrijk is digitalisering voor jullie?

‘Om deze vraag te beantwoorden, ga ik even een paar jaar terug in de tijd. Nadat ik hier een tijdje bezig was, stelde ik vast dat we drie technieken heel goed beheersen: lassen, monteren en spuiten. Daarbij is staal de grootste component van onze producten. Zaken als kanten en frezen hadden we uitbesteed. De trailers die wij leveren zijn vrijwel altijd enkelstuks, dus alle onderdelen zijn meestal ook enkelstuks en custom-made voor ons. Met de daarbij horende prijs. We zagen daarnaast dat we tijdens het montageproces nog wel eens moesten corrigeren, dus zelf nog frezen of slijpen. Dat leverde extra werk op, wat niet doorbelast werd in de verkoopprijs. Op enig moment dachten we: wat zou het betekenen als we zelf het lasersnijden en kanten gaan doen? Want uiteindelijk willen we naar een voorspelbaar proces toe. We besloten toen software gestuurde kant- en freesbanken te kopen. Waarmee we ook data verzamelen. Omdat we weten dat de beschikbaarheid van bekwame vakmensen in de toekomst steeds lastiger zal worden, daar komt het vooruitdenken weer, hebben we toen eveneens besloten dat we geen specialisten meer aannemen. Dus geen kanters of laseroperators, maar generalisten die in de jobshop werken en daar de machines bedienen. En dus al naar gelang de noodzaak de ene dag bezig zijn met kanten en de andere dag met frezen of het bedienen van de laser. Dat kan ook, omdat we bij het ontwerpen al rekening houden met wat maakbaar is en we inmiddels veel data hebben. We werken nu met Model Based Definition en ontwerpen in 3D. We verwachten op korte termijn zo ver te zijn dat we de ontwerpen direct inlezen in de lasrobots en offline programmering niet meer noodzakelijk is. In die zin zijn onze engineers nu ook werkvoorbereiders. Het gevolg van dit alles is dat we de doorlooptijd verkorten en er minder stilstand is.

We hebben er overigens bewust voor gekozen om een nieuwe groep medewerkers aan te nemen voor de jobshop. Dit in plaats van al aanwezige medewerkers door te laten stromen. Dat had een reden: we wisten dat fouten op tekeningen in het werkproces door medewerkers werden opgelost. Omdat nieuwe medewerkers onbekender zijn met het product, melden zij de fouten die ze tegenkomen. Hierdoor kunnen de tekeningen worden aangepast en fouten in de toekomst worden voorkomen. Daarnaast willen we deze nieuwe medewerkers de mogelijkheid geven zich meer technieken en competenties meester te maken. Daardoor zijn ze breder inzetbaar, wordt het werk afwisselender en dat verhoogt weer het werkplezier.

‘Wij vinden het belangrijk dat we laten zien dat digitalisering helpt om je werk beter te kunnen doen, om je werk te blijven doen en om het afwisselend te maken’

Is digitalisering ook noodzakelijk gelet op arbeidsmarkt-ontwikkelingen?

‘Absoluut. Ik verwacht dat de schaarste op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar zal toenemen. Je zult dus moeten digitaliseren en robotiseren als je continuïteit en efficiency in je productie wilt garanderen. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Wij hebben daarom in kaart gebracht welke medewerkers de komende jaren met pensioen gaan. Zodat we weten waar we op in moeten spelen. Het is noodzakelijk als je let op de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. En natuurlijk hebben medewerkers gemengde gevoelens bij digitalisering. Vragen als “word ik hierdoor gecontroleerd” of “wat betekent dit voor mijn baan” zijn heel legitiem. Wij vinden het belangrijk dat we laten zien dat digitalisering helpt om je werk beter te kunnen doen, om je werk te blijven doen en om het afwisselend te maken.’

Hoe ervaar je de samenwerking binnen de keten?

‘Er zijn nog veel toeleveranciers die niet of slechts in beperkte mate bezig zijn met digitalisering. Ik vind het ons gezamenlijk belang dat we er voor zorgen dat we onze markt behouden. Dat vraagt ook meer transparantie van onze leveranciers. En dat we samen kijken naar de manier waarop de klant het best geholpen kan worden. In het kader van onze plannen rondom verdere digitalisering hebben we een aantal toeleveranciers uitgenodigd en ze onze toekomstplannen verteld. We hebben ook gevraagd om met ons te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen, zodat alle partijen daar voordeel bij hebben. Die gesprekken voeren we nog steeds.’

Hoe gaat dit aan de klantenkant?

‘We merken dat daar de noodzaak en de vraag naar digitalisering nog beperkt is. Terwijl dit bijvoorbeeld wel handig kan zijn bij preventief onderhoud van een trailer. Met een aantal klanten werken we bij productontwikkeling wel intensief samen. Onze engineers gaan dan bijvoorbeeld mee met transporten, waardoor ze de tijd hebben om met de chauffeurs over hun ervaringen met onze trailers te praten. Bij sommige klanten testen we ook nieuwe componenten, trailers en patenten. We zijn gespecialiseerd in speciale transportmiddelen, dan is het ook goed intensief contact met de gebruikers te hebben.’

Welke grote uitdagingen zie je als het gaat om digitalisering?

‘De tijd die het vraagt om te implementeren en de kosten die je moet maken. Dat laatste heeft ook te maken met het feit dat software niet altijd standaard kan worden ingezet. Dat betekent dat voor iedere wijziging iemand van de leverancier aan de slag moet, met het daarbij behorende uurtarief. Als het om tijd gaat: werken in stapjes is belangrijk. Digitaliseren doe je niet van de ene op de andere dag. Je moet je ook afvragen waarom je wat doet. Ga niet digitaliseren om het digitaliseren.’

Welke tips heb je voor ondernemers die willen starten met digitaliseren?

‘Zeg niet dat je geen tijd hebt om te beginnen met digitalisering. Want wat je volgens mij dan zegt, is dat het geen prioriteit heeft. Dat is heel wat anders. Als je wil starten, ga dan eerst praten met bedrijven die al ervaring hebben met dit soort projecten. Er zijn er genoeg die graag hun kennis met collega-maakbedrijven willen delen. Kijk ook of je samen kunt werken met anderen die in je omgeving zitten. Samen soft- of hardware inkopen, kennis delen, mogelijk de inzet van medewerkers delen. We willen allemaal dat de maakindustrie in Nederland blijft bestaan, dus ja, dan moet je elkaar helpen.’

Over het bedrijf

Nooteboom Trailers B.V. is een familiebedrijf opgericht in 1881. Ooit begonnen als smederij, later rijtuigbouwer, werd het bedrijf producent van kiepwagens en kranen. Nooteboom groeide de afgelopen decennia door naar specialist op het gebied van exceptionele transportoplossingen, zoals hydraulisch gestuurde diepladers en semidiepladers. Nooteboom biedt haar klanten integrale speciaal transport oplossingen op het gebied van uitzonderlijk internationaal wegvervoer. Het bedrijf ontwerpt en bouwt trailers met een nuttig draagvermogen van 20 tot 200 ton. Daarnaast zorgt Nooteboom met haar internationale service concept voor onderhoud, service en revisie, levering van reserveonderdelen en verzorgt het de in- en verkoop van gebruikte trailers.

Sinds 2012 is Marinka Nooteboom, de vijfde generatie Nooteboom, algemeen directeur van de Koninklijke Nooteboom Group, een bedrijf dat inmiddels 500 medewerkers telt.

Spreker Smart Industry Jaarevent 11 april

Raymond Belderink vertelt het verhaal van Nooteboom trailers tijdens het Smart Industry Jaarevent!

Schrijf je hier in voor dit event.