Eenvoudig Orders versturen of ontvangen vanuit je ERP systeem, via de SCSN Standaard

(Smart Connected Supplier Network)

SCSN is een (nieuwe) standaard voor het uitwisselen van berichten in de maakindustrie. Tradecloud is service provider in het netwerk van partijen die volgens deze standaard werken. Met deze standaard wordt het makkelijker om ERP systemen van inkopers of leveranciers op elkaar aan te sluiten en dit zorgt er voor dat je sneller partijen kunt aansluiten en dat de drempel om mee te doen lager is.

scsn

* De genoemde partijen zijn voorbeelden

Wat is het Service Provider model?

Het service provider model gaat er van uit dat elke partij (inkoper of leverancier) zijn eigen service provider heeft (net zoals in de Telecom met bijvoorbeeld KPN, T-Mobile en Ben) en dat het netwerk zorgt voor de uitwisseling van berichten tussen deze service providers. Dit zorgt voor maximaal bereik met de minste schakels.
Service providers bieden hun eigen producten aan op de gedeelde infrastructuur.

Voordelen

 • 1 interface met de buitenwereld i.p.v. vele N:N connecties
 • Standaard berichten en software
 • Snelle implementatie
 • Lage kosten
 • Nadelen: beperkte functionaliteit, geen maatwerk mogelijk

Hoe onderscheidt Tradecloud zich?

 • Tradecloud richt zich specifiek op de grotere inkopers uit de industrie en het optimaliseren van het proces met de toeleveranciers van deze partijen.
 • Tradecloud levert niet alleen het technische berichtenverkeer tussen inkoper en leverancier, maar levert ook tools voor workflow, communicatie en inzage in je supply chain om deze echt te verbeteren en niet alleen te besparen op handmatige handelingen.
 • Tradecloud is ERP onafhankelijk, dit vinden wij essentieel omdat andere partijen in de keten altijd verschillende ERP systemen zullen gebruiken.
 • Tradecloud zorgt voor het snel koppelen met partijen, vaak ook via andere standaarden of platforms. Tradecloud heeft eigen ERP connectoren voor partijen die niet via SCSN kunnen werken, denk bijvoorbeeld aan partijen die al via EDI werken, maar ook koppelingen met bijvoorbeeld SAP, Infor of Dynamics.
 • Tradecloud heeft een eigen, al bestaand, netwerk van inkopers en leveranciers uit de maakindustrie/groothandel. Hierdoor kan je snel resultaat bereiken.
 • Tradecloud is specialist in het aansluiten van grote aantallen partijen met verschillende systemen en kan dit hierdoor sneller, efficiënter en goedkoper.

Voordelen van het werken via Tradecloud

 • 1 interface met alle klanten of leveranciers die via Tradecloud of andere netwerken aangesloten kunnen worden
 • Lagere kosten: geen development of onderhoud van 1 op 1 connecties nodig
 • Meeliften op nieuwe standaarden of afspraken met ERP leveranciers die door Tradecloud ook al voor andere partners worden ontwikkeld (zoals SCSN, maar ook EDI, PEPPOL of andere standaarden)
 • Een standaard aanpak en oplossing
 • Lage kosten voor je klant of leverancier om te beginnen

Status van de SCSN standaard

 • De SCSN standaard is nog sterk in ontwikkeling en daarnaast zijn er nog geen formele toezeggingen van alle partijen om mee te doen. Het is hierdoor nog niet mogelijk om concrete uitspraken te doen over planning en met wie een connectie gerealiseerd kan worden.
 • De berichten voor basis orders en bevestigingen zijn in V1.1, hiermee worden nu de eerste testen uitgevoerd.
 • Voor het ondersteunen van de complexere processen zijn aanpassingen ingediend en deze komen waarschijnlijk in V2.0 beschikbaar (o.a. bruto prijzen, updates op bestaande orders, order statussen en ontvangsten melden).
 • Tradecoud zal o.b.v. deze V2.0 een OpenAPI interface ontwikkelen die waarschijnlijk in Q2 2020 beschikbaar komt. Tot die tijd heeft Tradecloud een tijdelijke oplossing beschikbaar via CSV, EDI of API interfaces.
 • Voor de kostenverdeling binnen het service provider model zijn nog geen afspraken gemaakt. Elke gebruiker zal dus voorlopig een contract moeten afsluiten met Tradecloud en/of zijn eigen service provider.

Deelnemers

We kennen drie rollen binnen SCSN:

 • Users – de eindgebruikers
 • ERP Access points – voor de import en export van data uit ERP systemen in een vast formaat
 • Service Providers – voor het versturen en ontvangen van berichten over het netwerk

Deelnemers als toekomstige ERP Access points:

 • Ridder/PdC/Trimergo
 • ISAH
 • INAD
 • Exact
 • Fujitsu Glovia
 • MKG

Deelnemers als toekomstige Service providers:

 • Tradecloud
 • Trivest
 • SupplyDrive
 • Ketenlink

Wat is SCSN?

Het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de hightech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten. Het Fieldlab richt zich op het stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces met behulp van slimme ICT. Het moet veel makkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel productdata, ontwerpdata, offertegegevens en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dit belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit).

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ICT systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20% schelen in kosten en fouten. Lees het complete artikel in Mechatronica Magazine. Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo creëert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties en wordt daarbij goede vooruitgang geboekt. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt blijft groeien, net als het aantal deelnemers. De SCSN olievlek breidt zich alsmaar uit!
Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Zo zijn de opties voor de technische infrastructuur op een rij gezet en wordt de komende tijd een besluit genomen of daarvoor wordt aangesloten bij een bestaand netwerk of dat een eigen infrastructuur zal worden ontwikkeld.
Daarnaast wordt geïnventariseerd of het Fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc.) een nieuw onderdeel zal starten dat zich richt op het delen van productinformatie.

In een genetwerkte hightech supply chain moet het veel makkelijker worden om data te kunnen delen. Bijvoorbeeld snel inzage te bieden in product- of ontwerpdata, of heel snel offerte- en ordergegevens met elkaar te delen. Maar dat is niet eenvoudig. Want tegenover ‘gemak’ staan heel wat randvoorwaarden:

 • Het delen moet betrouwbaar gebeuren: er mag niets verloren gaan, er moet een goede controle mogelijk zijn op de toegang tot en omgang met data (governance) en er moet zekerheid zijn dat er geen onrechtmatige toegang is (veiligheid).
 • Het delen moet zodanig gebeuren dat de data ook interoperabel is: het is goed wanneer data gedeeld wordt, maar systemen moeten het ook kunnen interpreteren. Dat betekent dat dataformaten en de semantiek (betekenis) van de data op elkaar afgestemd moet zijn.

In het eindbeeld zijn alle drie de factoren op orde: data kan én eenvoudig gedeeld worden (gemak/laagdrempelig), én op een betrouwbare manier (governance/veiligheid), én de data is interoperabel.