Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’

Het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de hightech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.

Het Fieldlab richt zich op het stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces met behulp van slimme ICT . Het moet veel makkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel productdata, ontwerpdata, offertegegevens en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dit belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit).

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ICT systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20% schelen in kosten en fouten. Lees het complete artikel in Mechatronica Magazine. Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo creëert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties en wordt daarbij goede vooruitgang geboekt. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt blijft groeien, net als het aantal deelnemers. De SCSN olievlek breidt zich alsmaar uit!
Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Zo zijn de opties voor de technische infrastructuur op een rij gezet en wordt de komende tijd een besluit genomen of daarvoor wordt aangesloten bij een bestaand netwerk of dat een eigen infrastructuur zal worden ontwikkeld.
Daarnaast wordt geïnventariseerd of het Fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc.) een nieuw onderdeel zal starten dat zich richt op het delen van productinformatie.

In een genetwerkte hightech supply chain moet het veel makkelijker worden om data te kunnen delen. Bijvoorbeeld snel inzage te bieden in product- of ontwerpdata, of heel snel offerte- en ordergegevens met elkaar te delen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want tegenover ‘gemak’ staan heel wat randvoorwaarden:

 • Het delen moet betrouwbaar gebeuren: er mag niets verloren gaan, er moet een goede controle mogelijk zijn op de toegang tot en omgang met data (governance) en er moet zekerheid zijn dat er geen onrechtmatige toegang is (veiligheid).
 • Het delen moet zodanig gebeuren dat de data ook interoperabel is: het is goed wanneer data gedeeld wordt, maar systemen moeten het ook kunnen interpreteren. Dat betekent dat dataformaten en de semantiek (betekenis) van de data op elkaar afgestemd moet zijn.

In het eindbeeld zijn alle drie de factoren op orde: data kan én eenvoudig gedeeld worden (gemak/laagdrempelig), én op een betrouwbare manier (governance/veiligheid), én de data is interoperabel.

Tradecloud is service provider in het SCSN netwerk

Met een al bestaand netwerk van inkopers en leveranciers.

SCSN_voorbeelden

Tradecloud richt zich op de maakindustrie en is een cloud based platform:

 • Voor transacties, communicatie en intelligentie
 • Het is géén ERP systeem
 • Tradecloud is de ‘postbode’ die helpt om grote aantallen leveranciers aan te sluiten via een Portal of volledig geïntegreerd
 • Het platform geeft toegang voor andere Service providers of ERP leveranciers tot al aangesloten partijen

Enkele voorbeelden van ketenintegratie via Tradecloud

Hieronder enkele voorbeelden van bedrijven die al volledig automatisch orders uitwisselen en bevestigen.

SCSN_cases

Hoe ziet het Service Provider model er uit?

Het service provider model gaat er van uit dat elke partij zijn eigen service provider heeft (net zoals in de Telecom) en dat het netwerk zorgt voor de uitwisseling van berichten tussen service providers. Dit zorgt voor maximaal bereik met de minste schakels.

SCSN_service_provider-model_supplydrive

Partners

 • Brainport Industries
 • KMWE
 • NTS Group
 • Eurotechniek
 • Fujitsu Glovia
 • MKG
 • INAD
 • Infor
 • Isah
 • Ketenlink
 • Neways
 • Ridder
 • Supplydrive
 • TNO
 • Tradecloud
 • Van Raak Staal

 

Tradecloud: Facilitating the world’s transition to flexible and sustainable manufacturing

 

Demo aanvragen