Wanneer alles goed gaat, lijkt de toeleveringsketen weinig aandacht te krijgen. Echter, handelsspanningen, Covid-gerelateerde sluitingen en arbeidstekorten hebben de kwetsbaarheid van de status quo blootgelegd. Enkele van de blijvende beelden van de pandemie zijn overvolle havens, lege parkeerplaatsen en lege winkelschappen.

Na de verstoring veroorzaakt door de pandemie lijken de risico’s in de toeleveringsketen af te nemen. De Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) van de Federal Reserve Bank of New York heeft enkele maanden van versoepeling aangetoond. Toch gaat niet alles goed, zeker niet als we het afzetten tegen het enorme potentieel van een toeleveringsketen die deel uitmaakt van een ‘connected enterprise’, oftewel een onderneming die wordt gekenmerkt door sterke waarde netwerken, cognitieve operaties en versterkt menselijk potentieel.

Wat zijn de mogelijkheden van een cognitieve toeleveringsketen? En hoe zou dat eruit kunnen zien in een wereldwijd perspectief? Welke zwaktes blijven er bestaan? In onze uitgebreide ervaring met het werken met B2B bedrijven in de industrie, hebben we bij Tradecloud gezien dat bedrijven worstelen om antwoorden te vinden op deze vragen. Door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op basis van AI en ML om zichtbaarheid, efficiëntie en veerkracht in toeleveringsketens te stimuleren, hebben we inzichten opgedaan om deze vragen aan te pakken. Laten we ze één voor één doornemen.

Zichtbaarheid komt op de eerste plaats

Veel ondernemingen zijn actief op zoek naar nieuwe en slimmere manieren om in te kopen en te sourcen vanuit de upstream en meer efficiënte en effectieve manieren om via distributiepartners downstream te verkopen. Hierdoor bouwen zij complexere waarde netwerken. Toch blijft gebrek aan zichtbaarheid een aanhoudende zwakte.

In opkomende markten heeft beperkte technologieadoptie geleid tot inconsistenties. In een rapport van de Wereldbank meldde slechts 25% van kleine bedrijven verhoogde investeringen in digitale technologie in vergelijking met 45% van grote bedrijven. Zelfs in ontwikkelde markten is gegevensharmonisatie tussen waardeketenpartners een complexe kwestie. Zonder dit blijft zichtbaarheid die leidt tot tijdige bruikbare inzichten zeer beperkt. Of het nu gaat om ontwikkelde of ontwikkelingsmarkten, zichtbaarheid keert terug wanneer alle partijen die gegevens rapporteren en uitwisselen, zijn geïntegreerd op een gemeenschappelijk platform.

Zichtbaarheid bereiken vereist het verwerken van gegevens door middel van een reeks bedrijfsregels met gemeenschappelijke definities. Zodra geharmoniseerd, getransformeerd en opgeslagen, zijn deze gegevens klaar voor gebruik. De waardecreatiemogelijkheden variëren van het verminderen van out-of-stock scenario’s tot het standaardiseren van hold-and-release beleid tot het vertonen van een algehele grotere veerkracht. Volgens een McKinsey-enquête waren bedrijven met end-to-end supply chain-zichtbaarheid twee keer zo waarschijnlijk om te melden dat ze geen uitdagingen hadden van 2022 verstoringen.

Cognitieve Supply Chain

Laten we downstream kijken, naar distributeurs en retailers. Zodra een systeem gevalideerde, realtime supply chain-gegevens beschikbaar maakt van meerdere partijen, wordt het mogelijk om te beschrijven, diagnosticeren en voorspellen. Met nauwkeurige analyses krijgen bedrijven meer controle over gebieden zoals:

Door geavanceerde machine learning (ML) algoritmen te gebruiken om abnormale zaken te detecteren, kunt u data kwaliteit verbeteren. Het aandrijven van geautomatiseerde gegevensuitwisseling en -verwerking tussen handelspartners geeft u een boost bij het uitvoeren van statistische analyse om uw strategie en beslissingen vorm te geven, inclusief de identificatie van nieuwe kansen.

Toekomstbestendige supply chain

Recente sociale, politieke en economische verstoringen hebben zwakke punten in de supply chains aan het licht gebracht. Om de knelpunten en blinde vlekken aan te pakken, zoeken ondernemingen naar meer innovatieve manieren om samen te werken met hun leveranciers, distributeurs en retailers.

De juiste combinatie van automatisering, analyse en AI, in combinatie met een constante stroom van relevante informatie en communicatie naar belangrijke besluitvormers, kan meer leveranciers en bedrijven in staat stellen om de mogelijkheden van een intelligente supply chain te omarmen. Het doel is meer efficiëntie vandaag en meer veerkracht voor onvoorziene crises in de toekomst.