Anjo Lubbers

Manager Planning Office at Van Raam

“Van repetitieve handmatige handelingen naar proactief checken”

Het bedrijf

Van Raam is al bijna 100 jaar producent van unieke aangepaste fietsen in alle denkbare modellen en maten en voor verschillende klanten. De Van Raam fietsen zijn allemaal ook als elektrische fiets leverbaar. Elke fiets wordt van een rechte buis tot een compleet eindproduct bij Van Raam gemaakt op basis van zeer klant specifieke wensen.

De uitdaging

Door de sterke groei van Van Raam in de afgelopen jaren is de communicatie tussen inkopers en de leveranciers steeds omvangrijke geworden. “De communicatie met onze leveranciers is niet altijd optimaal aangezien zowel wij als de leveranciers steeds dezelfde soort vragen blijven stellen”, aldus Anjo Lubbers, Manager Planing Office. ”Het inkoopproces was niet ”Agile” wat resulteerde in vele spoedbestellingen van leveringen. Om de groei van ons bedrijf in goede banen te leiden zagen wij de noodzaak om op een Supply Chain Platform aan te sluiten.”

De oplossing

“Het Tradecloud1 Platform heeft ons de noodzakelijke communicatie structuur gegeven”, zegt Anjo. ”Mede door het gebruik van Tradecloud1 is de communicatie nu centraal opgeslagen en daardoor transparant voor zowel de inkopers als de leveranciers.

Zodra een order vanuit Exact geplaatst is gaat deze automatisch door naar Tradecloud1 en ontvangt de leverancier hiervan een bericht zodat deze de order kan bevestigen. De datum, prijs en aantallen worden bevestigd en vervolgens weer automatisch teruggegeven aan Exact ter verwerking in het ERP systeem. Hiermee komt het versturen van e-mails over inkoopopdrachten en het ontvangen van bevestigingen van leveranciers te vervallen.”

Het Tradecloud1 platform automatiseert vele functies voor Van Raam en helpt hierdoor de leveranciersbetrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Het aantal spoedbestellingen is daardoor geminimaliseerd.

Met dank aan Tradecloud1 kunnen de inkopers van Van Raam hun aandacht richten op het pro-actief afhandelen van orders in plaats van de manier van werken waarbij reactieve order opvolging een hoofdtaak was. Ook kunnen inkopers zich meer met strategische inkoop bezighouden.

Anjo is zeer content met het Tradecloud1 platform, maar ook met de relatie met Tradecloud, “Ze zijn snel in de communicatie en denken mee in het complete supply chain proces. Suggesties van onze kant worden ter harte genomen en het is prettig te zien dat SaaS oplossingen op deze manier door de software producent worden opgepakt in een open setting”

Van Raam is al jaren gebruiker van Exact software en middels de gestandaardiseerde communicatie tussen Exact Globe en Tradecloud worden de inkoop orders direct naar Tradecloud gesynchroniseerd en krijgen de leveranciers hiervan een notificatie. Deze kunnen dan de orders bevestigen en deze bevestiging wordt vervolgens weer teruggezet in Exact Globe. Handmatige interventie bij geaccepteerde orders is volledig overbodig. Bij uitzonderingen wordt een workflow in gang gezet die de inkoper in staat stelt wijzigingen in de bevestigen ten opzichte van het gevraagde te accepteren of te weigeren.

Are you wondering what Tradecloud can do for you?

Ja, neem contact met mij op!