Erik Groten Steenwelle

Logistics Manager at Nooteboom Trailers BV

Continu verbeteren, management by exception en zoveel mogelijk samenwerken met ketenpartners. Dat zijn de pijlers waar Erik van Nooteboom Trailers in Wijchen momenteel vol op inzet.

“Dankzij het Tradecloud platform kunnen we efficiënter werken. De doorlooptijd van inkooporders is ingekort waardoor wij sneller geleverd krijgen.”

Sinds de communicatie over inkooporders via het Tradecloud supply chain platform verloopt, is de leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers met sprongen verbeterd. ‘Door via hetzelfde platform ook forecasts en voorraadinformatie te gaan delen, kunnen we als keten onze concurrentiepositie versterken’, stelt Erik Groten Steenwelle, logistiek manager bij Nooteboom Trailers.

Continu verbeteren, management by exception en zoveel mogelijk samenwerken met ketenpartners. Dat zijn de pijlers waar logistiek manager Erik Groten Steenwelle van Nooteboom Trailers in Wijchen, momenteel vol op inzet, vertelde hij tijdens een relatiedag van Slimstock. Tijdens de crisis zat hij een paar jaar “in de overlevingsmodus” maar nu de vraag naar opleggers weer is aangetrokken, geeft hij vol gas op innoveren en verbeteren van de supply chain. Een belangrijke rol hierbij speelt Tradecloud, een supply chain platform waarmee Nooteboom tegenwoordig de communicatie met toeleveranciers afhandelt.

“Alles wat binnen de normale lijnen loopt, kun je automatiseren. Op wat daarbuiten valt moet je alle aandacht richten”

Deze gedachte trekt hij ook door binnen de supply chain. “Door de nieuwe portal te koppelen aan ons ERP wordt alle relevante informatie over inkooporders, inclusief documenten en tekeningen, automatisch geupload en gedeeld met toeleveranciers. Leveranciers kunnen een inkooporder bekijken, aanpassen en bevestigen. Wij krijgen hier dan automatisch weer een melding van, waarna we alleen nog de excepties hoeven te bekijken.”

“Iedereen kijkt naar dezelfde data”

Nooteboom is er bij gebaat dat zoveel mogelijk leveranciers zich aansluiten op Tradecloud. Daarom heeft Groten Steenwelle persoonlijk veel tijd gestoken in het enthousiasmeren van zijn leverancierskanaal. En met succes. “Alle grote leveranciers zijn inmiddels aangesloten en hebben een koppeling met hun ERP gemaakt. Voor de kleine toeleveranciers is dit geen optie, maar die kunnen rechtstreeks inloggen op de portal via een webbrowser. Ook de eerste toeleveranciers van buiten Europa zijn nu aangehaakt.

“Everyone is looking at the same data.”

Volgens Groten Steenwelle levert de nieuwe manier van ketensamenwerking bij alle partijen grote voordelen op. Allereerst is er de tijdwinst in het inkoopproces. “Voorheen waren we veel tijd kwijt met bellen, mailen en afstemmen. Soms moest je de hele organisatie door om te vragen of iemand een mailtje had gehad. Nu alle communicatie via één centrale plek verloopt, is alles transparant en voor iedereen duidelijk. Het resultaat is dat we ons ook hierbij nu volledig op de uitzonderingen kunnen richten.”
Ook op de leverprestatie van de toeleveranciers heeft de portal een positieve uitwerking. “Ook zij kunnen efficiënter werken. De doorlooptijd van inkooporders is ingekort waardoor wij sneller geleverd krijgen. Maar belangrijker is dat de leverbetrouwbaarheid is toegenomen. Hoe een leverancier presteert is door Tradecloud volledig inzichtelijk geworden, dus de leverancier kan dit zelf ook zien. Je merkt dat alleen dit al zorgt voor een verbetering.”

Are you wondering what Tradecloud can do for you?

Ja, neem contact met mij op!