Bron: http://www.metaalnieuws.nl/fieldlabs-jagen-digitalisering-aan/

Intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen versnelt de digitalisering van de Nederlandse industrie. Dit blijkt uit TNO onderzoek naar de eerste tien van tweeëndertig fieldlabs waarin deze samenwerking vorm krijgt.

Fieldlabs zijn bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van technologische vernieuwingen en spin-offs. Ook dragen ze bij aan extra werkgelegenheid. De fieldlabs, ontstaan uit de agenda’s Smart Industry, ontwikkelen succesvol innovatieve digitale technologieën.

TNO ziet kansen om de impact verder te vergroten. “De fieldlabs zijn actief in uiteenlopende sectoren, van de veehouderij tot en met de metaalnijverheid. Door bijvoorbeeld gezamenlijke workshops op te zetten kan men onderling van elkaar leren bij gedeelde uitdagingen. Voorbeelden zijn financiering, intellectuele eigendom of technische vraagstukken, zoals het op grote schaal uitwisselen van data”, zegt Claire Stolwijk. Zij is onderzoeker bij TNO op het gebied van innovatie beleid voor Smart Industry. Met haar collega Matthijs Punter, onderzoeker op het gebied van Smart Industry en ICT, voerde zij de studie naar de impact van fieldlabs uit.

Spinn-off’s
De onderzochte fieldlabs leidden tot vijf spin-offs. Zo ontstonden uit het fieldlab ‘Smart Connected Supplier Network’ twee nieuwe bedrijven. SupplyDrive en Tradecloud helpen maakbedrijven nieuwe vormen van ketensamenwerking te realiseren. Daarmee verbeteren de maakbedrijven hun concurrentievermogen, kwaliteit, en wordt de time-to-market verkleind. Ze doen dit op basis van kennis die is ontwikkeld in het fieldlab op het gebied van datadeling.

Slim aansturen van processen
De huidige tweeëndertig Nederlandse fieldlabs zijn gericht op een slimme inzet van ICT in een sector om bijvoorbeeld machines onderling met elkaar te verbinden en slim aan te sturen. De onderzochte fieldlabs werken vooral aan de innovatieve toepassing van kunstmatige intelligentie in producten en processen. Ook ontwikkelen en implementeren ze methodes om binnen productieprocessen op een veilige en gecontroleerde manier data te delen. Het volledige onderzoek naar de Fieldlabs is hier te downloaden.