Als bedrijf dat afhankelijk is van een toeleveringsketen, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de communicatie met leveranciers soepel verloopt en dat verstoringen in de levering van goederen en diensten worden voorkomen. Een manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van een supplier portal. Een supplier portal is een webgebaseerd platform waarmee bedrijven kunnen communiceren met hun leveranciers en hen kunnen betrekken bij hun toeleveringsketen.

Een van de belangrijkste voordelen van een supplier portal is dat het kan helpen bij het voorkomen van verstoringen in de toeleveringsketen. Door real-time informatie te delen met leveranciers, kunnen bedrijven proactief problemen aanpakken en snel oplossingen vinden. Bijvoorbeeld, als er een probleem is met een bepaald onderdeel dat een leverancier levert, kan het bedrijf snel een alternatief onderdeel vinden om de productie niet te vertragen.

Een ander voordeel van een supplier portal is dat het kan helpen bij het automatiseren van handmatig werk. Veel bedrijven hebben te maken met een groot aantal leveranciers en het handmatig bijhouden van hun bestellingen en betalingen kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Met een supplier portal kunnen bedrijven echter automatisch bestellingen plaatsen, betalingen verwerken en informatie delen met leveranciers, waardoor de hoeveelheid handmatig werk aanzienlijk wordt verminderd.

Door het voorkomen van verstoringen en het automatiseren van handmatig werk, kan een supplier portal ook leiden tot concrete besparingen voor bedrijven. Een betere communicatie met leveranciers kan bijvoorbeeld leiden tot lagere kosten voor vervangende onderdelen en minder stilstandtijd van machines, wat op zijn beurt kan resulteren in hogere productiviteit en meer winstgevendheid. Door het verminderen van handmatig werk kunnen bedrijven ook besparen op arbeidskosten en de efficiëntie van hun toeleveringsketen verbeteren.

Kortom, het gebruik van een supplier portal kan bedrijven helpen om hun toeleveringsketen te optimaliseren, verstoringen te voorkomen, handmatig werk te automatiseren en concrete besparingen te realiseren. Als uw bedrijf afhankelijk is van leveranciers, kan het implementeren van een supplier portal een slimme investering zijn om uw toeleveringsketen te verbeteren en uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

Het is lastig om een exact bedrag te noemen van hoeveel een supplier portal kan opleveren voor een MKB bedrijf, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de complexiteit van de toeleveringsketen en de huidige processen en systemen die het bedrijf gebruikt.

Dat gezegd hebbende, er zijn verschillende manieren waarop een supplier portal kan bijdragen aan kostenbesparingen voor een MKB bedrijf. Bijvoorbeeld:

  • Minder stilstandtijd van machines: Door snellere probleemoplossing en vervanging van onderdelen kan een MKB bedrijf de stilstandtijd van machines verminderen, wat kan leiden tot een hogere productiviteit en inkomsten.
  • Minder voorraadoverschotten: Met real-time informatie over de status van bestellingen en leveringen kunnen MKB bedrijven hun voorraad beter beheren en zo overschotten verminderen, wat kan leiden tot minder opslagkosten en minder verouderde voorraad.
  • Minder handmatig werk: Door het automatiseren van handmatige processen, zoals het bijhouden van bestellingen en betalingen, kan een MKB bedrijf arbeidskosten besparen en meer tijd besteden aan andere taken, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
  • Betere prijsafspraken: Met betere communicatie en een beter overzicht van de toeleveringsketen kunnen MKB bedrijven betere prijsafspraken maken met hun leveranciers, wat kan leiden tot lagere kosten voor grondstoffen en materialen.

Afhankelijk van de omvang van deze besparingen en de grootte van het MKB bedrijf, kan een supplier portal jaarlijks enkele duizenden tot tienduizenden euro’s besparen. Het is dus zeker de moeite waard voor MKB bedrijven om de implementatie van een supplier portal te overwegen als onderdeel van hun inkoop- en supply chain-strategieën.