Van Raam is fabrikant van unieke aangepaste fietsen. De specialisaties van Van Raam zijn driewielfietsen, scootmobielfietsen, tandems, duofietsen, rolstoelfietsen, rolstoeltransportfietsen, en lage instapfietsen ofwel comfortfietsen. De Van Raam fietsen zijn allemaal ook als elektrische fiets leverbaar.

Sterke groei

Door de sterke groei van Van Raam in de afgelopen jaren is de communicatie tussen inkopers en de leveranciers een steeds omvangrijker geworden. “De communicatie met onze leveranciers is niet altijd optimaal, aangezien zowel wij als de leveranciers steeds dezelfde soort vragen blijven stellen”aldus Anjo Lubbers, Manager Planning Office. “Het inkoopproces was niet “Agile” wat resulteerde vele spoedbestellingen en leveringen. Om de groei van ons bedrijf in goede banen te leiden zagen wij de noodzaak om op een Supply Chain Platform aan te sluiten.”

Focussen op uitzonderingen

“Het Tradecloud platform heeft ons de noodzakelijke communicatie structuur gegeven” zegt Anjo. “Mede door het gebruik van Tradecloud is de communicatie nu centraal opgeslagen en daardoor transparant voor zowel de inkopers als de leveranciers. Zodra een opdracht vanuit Exact geplaatst is gaat deze automatisch door naar Tradecloud1 en ontvangt de leverancier hiervan een bericht zodat deze de opdracht kan bevestigen. De datum, prijs en aantallen worden bevestigd en vervolgens weer automatisch teruggegeven aan Exact ter verwerking in het ERP systeem. Hiermee kom het versturen van aan mail gehangen inkoopopdrachten en het ontvangen van bevestigingen van leveranciers te vervallen.”

Het Tradcloud platform automatiseert vele functies voor Van Raam en helpt hierdoor de leveranciersbetrouwbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Het aantal spoedbestellingen en leveringen is daardoor geminimaliseerd.

Met dank aan Tradecloud kunnen de inkopers van Van Raam hun aandacht richten op het pro-actieve order afhandeling in plaats van de huidige manier van werken waarbij reactieve order opvolging een hoofdtaak was.

Anjo is zeer content met het Tradecloud platform, maar ook met de relatie met Tradecloud, “Ze zijn snel in de communicatie en denken mee in het complete supply chain proces. Suggesties van onze kant worden ter harte genomen en het is prettig te zien dat SaaS oplossingen op deze manier door de software producent worden opgepakt in een open setting”

Van Raam is al jaren gebruiker van Exact software en middels de gestandaardiseerde communicatie tussen Exact Globe en Tradecloud worden de inkoop orders direct naar Tradecloud gesynchroniseerd en krijgen de leveranciers hiervan een notificatie. Deze kunnen dan de orders bevestigen en deze bevestiging wordt vervolgens weer teruggezet in Exact Globe. Manuele interventie bij geaccepteerde orders is volledig overbodig. Bij uitzonderingen wordt een workflow in gang gezet die de inkoper in staat stelt wijzigingen in de bevestigen ten opzichte van het gevraagde te accepteren of te weigeren.