Omgaan met meer variatie en kortere doorlooptijden

Ongetwijfeld herkent u onderstaande trends in de Maakindustrie:

  • Grote wederzijdse afhankelijkheid van de OEM-er en toeleverancier
  • Sneller ontwerpproces OEM-er; deels modulair, 3D, door ontwikkelen bestaande machines, product life cycle wordt korter
  • Steeds kleinere series bij OEM-er door korte horizon (marktfluctuaties)
  • Druk op levertijden door de hele keten, ook koopgedrag veranderd
  • Marges van toeleveranciers staan vaak onder druk
  • Verregaande digitalisering (Smart Industrie) biedt nieuwe mogelijkheden

Steeds meer bedrijven zien ketenintegratie als de volgende stap om in de keten gezamenlijk te werken aan het verhogen van innovatiekracht, snelheid, wendbaarheid en efficiency op basis van Total Cost of Ownership.

Praktische voorbeelden

Om te ontdekken welke aspecten bij ketenintegratie belangrijk zijn neemt SpartnerS, ondersteund door Tradecloud, u mee om op een interactieve manier de mechanismen van ketenintegratie te ervaren. Dit onderbouwd met zowel bedrijfskundige facetten als met praktijkvoorbeelden.

Bestemd voor

Iedereen in de maakindustrie die specifieke kennis wil opdoen op het gebied van ketenintegratie.

  • Directie
  • Management
  • Beslissers

Het verdient aanbeveling om per bedrijf met 2 personen deel te nemen.

Inhoud masterclass/programma

De masterclass bestaat uit 6 modules van elk 2 uur online en een bezoek op locatie van de deelnemer.

Klik hier voor meer informatie >>