Tradecloud One maakt gebruik van drie verschillende soorten order(regel) statussen, namelijk:

 • Proces status
 • Logistieke status
 • Labels

Er wordt gebruik gemaakt van deze drie verschillende statussen om een volledig beeld te kunnen geven van de status van een order.

Dit wordt hieronder toegelicht.

Een order of orderregel heeft één van de volgende proces statussen:

 • Issued > een nieuwe order
 • In progress > de leverancier heeft een tegenvoorstel gedaan
 • Confirmed > de order is bevestigd
 • Rejected > de order is afgewezen
 • Completed > de order is volledig afgehandeld
 • Canceled > de order is gecanceld

Een order of orderregel heeft één van de volgende logistieke statussen:

 • Open > de order is nog niet verzonden
 • Shipped > de order is onderweg
 • Delivered > de order is afgeleverd op de plaats van bestemming

Een order of orderregel kan één van de volgende labels hebben:

 • Overdue > de order is te laat

Doordat een order drie statussen kan hebben is het voor de gebruiker in één oogopslag inzichtelijk wat de actuele status van een order is.