Logistieke ketens die toekomstbestendig willen zijn moeten zich niet focussen op optimalisatie, maar op snelheid, beweeglijkheid en flexibiliteit. Die uitspraak deed Jack van der Veen tijdens het congres Succesvol Supply Chain Implementeren van BLMC en de Hogeschool Windesheim.

Volgens de Hoogleraar Supply Chain Management verandert de supply chain door het VUCA model (Volatile, Unvertain, Complex & Ambiguous). De markt verandert continu, wat leidt tot een hogere onzekerheid en complexiteit. “In de nieuwe wereld is wendbaarheid en flexibiliteit belangrijk. Maar wij komen met z’n allen uit de oude wereld en daar gaat het over efficiëntie.”

Supply chain implementatie 
Om de supply chain toekomstbestendig te maken is ketensamenwerking nodig. “We kunnen niet in ons eentje innoveren”, stelt Van der Veen. Voor een succesvolle implementatie van supply chain management zijn volgens de hoogleraar drie pijlers van belang: strategie, infrastructuur en mindset & gedrag.

  • Over strategie zegt Van der Veen: “We zijn in de supply chain veel te operationeel bezig. Niet zo gek, tijdens de crisis waren bedrijven bezig met overleven en dachten ze niet na over strategie. Daar is het nu weer tijd voor.”
  • Bij de pijler infastructuur is het van belang om de juiste IT-systemen te gebruiken, maar moeten ketens zich ook afvragen hoe ze beslissingen coördineren. “En hoe overkom je tegengestelde belangen tussen afdelingen? Bedrijven moeten hun incentives goed afstemmen.”
  • De laatste pijler is mindset & gedrag. Daarbij gaat het om de cultuur in de organisatie en de manier waarop er leiding wordt gegeven. “Is er sprake van open en transparante communicatie? Is er teamgevoel en onderling vertrouwen?”

Deze drie handvatten zijn volgens Van der Veen sterk met elkaar verbonden. “Sommige organisaties hebben een hele goede bedrijfscultuur, maar daar is de infrastructuur niet op orde.” In dergelijke organisaties zou onmogelijk sprake kunnen zijn van een goed functionerende supply chain.

Droom 
Van der Veen besluit zijn presentatie met een wens: “Eén van de dingen die ik mis in organisaties is een gave droom.” Bedrijven zouden vooral met smart targets werken: specifiek, meetbaar en realiseerbaar. Ik mis mensen die denken: ik vind het gaaf dus ik doe het. En of het werkt, dat zullen we in de toekomst wel zien. Iemand die zo’n droom heeft en de organisatie daarin meeneemt toont leiderschap.”

Bron: https://www.logistiekprofs.nl/nieuws/jack-van-der-veen-supply-chains-moeten-snel-en-flexibel-zijn