Het perspectief tussen ERP-systemen en SCM-systemen is fundamenteel verschillend. Als het gaat om de toeleveringsketen, dan bevindt ongeveer 80% van de gegevens die je effectief zou moeten beheren buiten de muren van de organisatie. Een toenemend aantal bedrijven heeft het intern prima op orde, maar het inzicht buiten de muren van de organisatie laat te wensen over.  Wij beschreven dit thema al eens in een eerdere blogpost. Die data is in handen van leveranciers, serviceproviders, vervoerders, magazijnen, enzovoort. De traditionele focus van ERP-software ligt op het beheer van activiteiten en het vergroten van de zichtbaarheid binnen de onderneming. Dat komt niet overeen met de realiteit waarmee de meeste internationale bedrijven te maken hebben.

Supply chain-activiteiten omvatten tegenwoordig meerdere bedrijven en meerdere geografische regio’s. Globalisering heeft veel productieprocessen ontkoppeld van direct eigendom van de onderneming. Leveranciersnetwerken kunnen variëren van verschillende bedrijven tot enkele duizenden bedrijven. Tiers of echelons van meerdere leveranciers vormen samen de complexiteit en het aantal interacties dat nodig is om de prestaties van een wereldwijde supply chain aan te sturen.

80 procent van de data die je nodig hebt om te managen bevindt zich buiten de muren van de organisatie

Tegenwoordig wordt de cloud erkend als de logische zakelijke omgeving voor het beheer van deze complexe, multinationale toeleveringsketens. Geavanceerde software-oplossingen helpen om processen te automatiseren, administratieve overhead te verminderen, communicatie te standaardiseren, cyclustijden te verkorten en het sourcen en beheren van producten uit de hele wereld mogelijk te maken.

Netwerkeffect van bedrijven

De beste oplossingen voor supply chain management bieden niet alleen gehoste softwaretoepassingen op externe servers. Belangrijker is dat hun waardeproposities zijn gebaseerd op de communities van handelspartners en serviceproviders die op een gemeenschappelijk transactie- en berichtenplatform samenwerken. Het netwerkeffect van bedrijven die  productieplanning, supply chain-financiering, procure-to-pay en transportbeheer op het platform uitvoeren, draagt rechtstreeks bij aan het vergroten van de wendbaarheid en kostenreductie voor bedrijven die in die netwerken actief zijn.

De uitdaging in de markt van cloudgebaseerde supply chain management-platforms is het leveren van het soort geavanceerde analyses die gebruikers nu gewend zijn van hun ERP-systemen.

Als je gegevens uit de toeleveringsketen in de cloud zitten, zou je business intelligence-oplossing voor de supply chain daar dan ook niet aanwezig moeten zijn? Echte prestatieanalyse vindt nou eenmaal niet plaats in een vacuüm. En hoe zit het met het vermogen om supply chain-prestaties te vergelijken met die van anderen in de wereldwijde, digitale gemeenschap?

Benchmarken van supply chain metrics

Denk terug aan de recente zomerspelen in Rio. In die twee weken zagen we de beste atleten ter wereld strijden. Geen enkele sporter won echter een medaille omdat hij of zij het eigen record versloeg. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Het vermogen van de organisatie om te concurreren en succesvol te zijn op de wereldmarkt kan het meest effectief worden verbeterd door de prestaties van de onderneming op belangrijke metrics te vergelijken met die van vergelijkbare (internationale) ondernemingen.

Het meten en analyseren van de prestaties van de supply chain, en het benchmarken van die prestaties met een grotere populatie van bedrijven, stelt een aantal technische uitdagingen voor elke business intelligence-toepassing. Toegang krijgen tot de benodigde data om deze statistieken te bouwen, is de eerste hindernis. Het waarborgen van data integriteit – de opschoning, standaardisatie, normalisatie en harmonisatie – is de sleutel tot het genereren van resultaten die je kunt vertrouwen. Het bepalen van de juiste meetwaarden om op te focussen is ook van belang en vraagt inzet van deskundigen om de juiste datarelaties te leggen en om nauwkeurige, effectieve modellen en berekeningen te ontwerpen.

Analytics in de cloud

Met een supply chain-intelligence-oplossing in de cloud is toegang tot cloudgebaseerde supply chain-gegevens veel eenvoudiger. Met een op de community gebaseerd platform zijn onderliggende data al gestandaardiseerd en uitgebreid geharmoniseerd om digitale transacties te ondersteunen.

Als time-to-value belangrijk is bij het nemen van een beslissing over een supply chain intelligence-investering (en wanneer is tijd NIET belangrijk bij beslissingen over de supply chain?), houd dan rekening met de analytics oplossingen die worden aangeboden door je SCM-leverancier. De organisatie die het cloudplatform ontwikkelt en onderhoudt, waar je supply chain- en communicatie-activiteiten nu “leven”, is bij uitstek geschikt om gerichte analysetoepassingen te leveren die je helpen om de prestaties van de supply chain te visualiseren en continu te verbeteren. Vooral het voordeel van de toegang tot benchmarkgegevens op basis van de activiteit van duizenden andere bedrijven op het platform is relevant!

Houd je supply chain-intelligence-oplossing dus zo dicht mogelijk op dezelfde plek waar de supply chain-processen staan en zet daar gerichte analyse-applicaties in, samen met benchmarking door de community. Zo profiteer je van kant-en-klare business inzichten vanuit de supply chain.