Vanwege snelle groei van het bestaande supply chain netwerk in de industriële sector zal Tradecloud vanaf 2018 haar aanbod ingrijpend uitbreiden. Het b2b netwerk dat wordt gebruikt door onder andere ERIKS, Bosch, Nooteboom, Van Egmond en Quooker wordt dan direct toegankelijk voor álle toeleveranciers en inkopers in de industrie. Dit vormt een unieke kans voor de industrie om handmatige processen te automatiseren, meer te verkopen en te focussen op uitzonderingen.

Het Tradecloud netwerk groeit organisch omdat de aangesloten producenten zelfstandig hun leveranciers toevoegen aan het netwerk en vise versa, vergelijkbaar met LinkedIn. Vanwege de snelle groei van het aantal aangesloten producenten en leveranciers is een leidende positie bereikt in deze sector.

Ketenintegratie: minder kosten en sneller kunnen reageren op veranderingen

Recent onderzoek geeft aan dat een toenemend aantal inkopers in de maakindustrie de voorkeur heeft voor integratie waarmee zij voor meerdere leveranciers tegelijk het hele procurement proces van order tot factuur afhandelen. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn:

  • Voorspelbaar maken van de logistieke keten,
  • Operationele/manuele inkoopwerkzaamheden automatiseren,
  • Focussen op de uitzonderingen in de keten zodat de aandacht kan gaan naar het toevoegen van klantwaarde.

Het onmiddelijke gevolg van deze ontwikkeling is dat inkopers kiezen voor partijen waarmee ze snel en transparant informatie kunnen uitwisselen. E-mail, EDI en Excel zijn niet meer de tools om effectief een dynamische keten aan te sturen. Bedrijven die niet met deze trend van digitalisering meegaan zullen op termijn verkopen gaan mislopen. Tradecloud neemt een voortrekkersrol in deze ontwikkelingen als actieve deelnemer in het Smart Industry project.

Benut kansen van digitalisering

Vanaf begin 2018 biedt Tradecloud leveranciers gratis toegang tot het netwerk via portal of API. Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op https://www.tradecloud1.com/nl/. Concreet betekent dit dat het voor leveranciers eenvoudig wordt om hun orderprocessen te digitaliseren en de toeleverketen te integreren met die van klanten. Zo’n integratie zal leiden tot meer verkopen met minder orderhandling. Indien leveranciers willen weten of hun (potentiële) klanten ook zijn aangesloten op het netwerk dan kan Tradecloud hierin faciliteren. Op verzoek kan zij bedrijven met elkaar in contact brengen.

Directeur Tonnis de Boer over het open platform: “We zien een enorme behoefte bij inkopers om eenvoudig data te delen met ketenpartners zodat de voorspelbaarheid van de supply chain toeneemt. Hierbij moeten er eigenlijk geen belemmeringen zijn voor leverancers om mee te doen. Het open netwerk maakt dit mogelijk. We hebben een eenvoudig portal ontwikkeld en leveranciers kunnen nu profiteren van een  API-interface. Met deze uitbreiding wordt het netwerkeffect van Tradecloud sterker en dus ook weer interessanter voor producenten.”