Zijn Nederlandse producenten te behoudend ? Wat de huidige markt lijkt nodig te hebben om de time-to-market te verkorten is een nauwere samenwerking tussen engineering, supply chain en leveranciers. Waarom een geïntegreerde keten zo belangrijk is? Frank-Jan Evers, supply chain manager bij BluePrint Automation geeft tips waarom je als producerende onderneming een geïntegreerde keten moet willen hebben.


De veranderingen op het gebied van ‘SMART industry’ gaan razendsnel. Dat zorgt voor kansen om de time-to-market te verkorten. Maar wat veel bedrijven nog onvoldoende beseffen is, dat al deze veranderingen ook kunnen leiden tot een stuk onoverzichtelijkheid tussen de verschillende afdelingen binnen en buiten de organisatie. Meer structuur en afstemming tussen engineering enerzijds en alle logistieke handelingen anderzijds is noodzakelijk om doorlooptijden te verkorten. Het leidt tot inzicht, maar ook tot het kunnen benutten van kansen in de markt. De vraag is uiteraard wel hoe hiermee te beginnen, hoe pak je als bedrijf een goede afstemming organisatorisch aan? Frank-Jan Evers geeft zeven tips waarom het belangrijk is om een geïntegreerde keten op te zetten.

Het belang van een geïntegreerde keten in zeven tips
De zeven tips die Evers heeft verzameld zijn:

  1. Zorg voor duidelijkheid
  2. Inspireer
  3. Deel bestaande informatie
  4. Verminder de hoeveelheid stommiteiten
  5. Automatiseer data en handelingen
  6. Groot idee, start klein
  7. Het is geen project

‘Waarom zou je vandaag niet starten?’
Starten met het integreren van een keten is vandaag de dag noodzakelijk, dus Evers draait de vraag graag om: “Waarom zou je niet starten?” Hij heeft bij Agrifac Machinery de nodige verbeterslagen gemaakt en is in 2015 gestart bij BluePrint Automation met het stroomlijnen van de ketenprocessen. “Er zijn een paar heel duidelijke redenen waarom je als onderneming over meer integratie zou willen beschikken. Denk aan korte verwervingstijden, een grotere innovatiekracht, een zichzelf financierende keten, hoge leverbetrouwbaarheid, geen prijsverschillen, up to date zijn en geen Bullwhip.”

‘Maak duidelijk wat je gaat doen’ (1 + 2)
Evers kan zich goed voorstellen dat er enige drempelvrees  is voor het integreren van diverse ketenactiviteiten en partners. “Maar zolang duidelijk is waarmee je begint, zouden die drempels te overzien moeten zijn.” En daarbij zitten er volgens hem meer voor- dan nadelen aan: “Het is spannend, dus geef mensen de ruimte, biedt ze een vergezicht en de mogelijkheid om ideeën aan te dragen. Iets nieuws starten is leuk, het helpt je om jezelf te ontwikkelen en bovenal, je leert de keten echt te begrijpen.”

‘Start met het delen van data’ (3)
Bij het integreren van een keten staat één aspect voorop volgens Evers: “Het delen van data. Daar is vervolgens dan informatie van te maken.” En accurate data die voor meerdere ketenpartners beschikbaar zijn, hebben nog een voordeel: “Alles wat je in de keten hebt gedaan hoef je niet nog eens te doen.” Hij stelt dat juiste data ook kan leiden tot inzicht in zaken als ‘voegt mijn werk iets toe?’ en ‘wat heeft mijn klant nodig?’.

‘Automatiseer saai, repeterend werk’ (4 + 5)
Door meerdere handelingen te automatiseren ontstaat er volgens de supply chain manager meer tijd voor de leuke kanten van werk. “Je vervangt immers saai, repeterend werk. En er zijn best wel wat handelingen die repeterend zijn of gemaakt kunnen worden.” Hij stelt ook dat inkoop, en zeker de herhalende vooral administratieve aspecten ervan, grotendeels overbodig is bij de adoptie van een supply chain platform. “Extra positief is dat een online orderbevestiging ook direct de leverbetrouwbaarheid met soms wel 25 procent kan laten stijgen.”

‘Integreer je keten in kleine stapjes’ (6)
Ondanks de in potentie grote besparingen en prestatieslagen die er liggen, adviseert Evers wel om op weg naar deze resultaten kleine stapjes te zetten richting samenwerking om ketenintegratie te realiseren. “Het is belangrijk om bij elke stap goed te checken of iedereen meekan en of leveranciers aanhaken. Proberen mensen mee te krijgen is niet altijd makkelijk, maar bij al teveel verzet kun je je ook afvragen of je met iemand of een leverancier door wilt gaan.”

‘Het is eigenlijk geen project, dus start gewoon’ (7)
“En waar het bij een ketenbreed innovatieproject vooral om gaat, is om gewoon te starten. IT is daarbij niet langer het aspect dat het project ingewikkeld maakt, het werkt tegenwoordig gewoon.” Bedrijven moeten dus wat Evers betreft vooral gebruik maken van de mogelijkheden die onder andere IT biedt. “De verbazing dat er grote stappen zijn te maken op het gebied van samenwerking en het delen van ketendata, duurt maar even. Daarna vindt iedereen het gewoon en ontstaan er de mogelijkheden om op basis van de feedback van partners en werknemers volgende verbeterslagen te maken. Eigenlijk is het starten van een ketensamenwerking geen project, het werkt gewoon als je de juiste stappen zet.”


Hoe kan ik starten?

Om een goed ketensamenwerking te starten wil je eerst weten welke oplossingen er zijn. Tradecloud biedt een cloud-oplossing waar je vanuit één platform werkt met je (toe)leveranciers, op dit platform kan je met elkaar snel en duidelijk communiceren, het platform zorgt ervoor dat er minder orderhandling plaatsvindt waardoor je meer tijd kan besteden aan strategische activiteiten.

Denk je dat Tradecloud de oplossing is voor jou om je ketensamenwerking te verbeteren, meld je dan aan voor een of vraag een demo aan via onze website.