Voor de maakindustrie is Smart Industry absoluut een life changer. De oude manier van werken behoort tot het verleden en dus steken zelfs de achterblijvers energie in het aanpassen van hun organisatie. Slimmer werken is noodzakelijk om te kunnen overleven. De opkomst van allerlei cloudgerelateerde tools en platformen kan daarbij op meerdere manieren enorm helpen. Inzicht in wat zich waar in een keten bevindt neemt toe en dus zijn ook processen van producenten daarop aan te passen. Smart is dus eigenlijk vooral het grijpen van de kansen die er wel degelijk zijn. Innovatief werken, informatie delend, op een duurzame manier produceren, gebruik makend van kennis in je eigen keten en eventueel zelfs ideeën adopteren uit andere ketens. Het open houden van je ogen voor wat er om je heen gebeurt en daar zo goed mogelijk op inspelen. Alleen zo is in elk geval de maakindustrie in staat om te blijven bestaan en te groeien waar mogelijk.

Smart-Industry-Dutch-Industry-Fit-For-The-Future.png


Wat verstaat uw organisatie onder ‘Smart Industry’?

Tradecloud ziet Smart Industry als een manier om technologie in te zetten met als doel om op een slimmere manier samen mooie(-re) producten te maken. Verspilling van tijd en grondstoffen terugdringen is daarbij een belangrijk aspect. Maar Smart Industry is ook het toewerken naar een real-time supply chain platform voor producenten en groothandels. Die daarmee doorlooptijden substantieel kunnen verkorten, handmatig werk kunnen verminderen en in staat zijn om sneller te reageren op marktveranderingen. En aanvullend liggen er mogelijkheden om sneller een strategische verbetering van de operationele inkoop- en verkoopprocessen te realiseren. Dit staat uiteraard haaks op het gebruik van complexe maatwerkoplossingen of het gebruik van e-mail en Excel. De mogelijkheden van technologie waren nog nooit zo laagdrempelig voor bedrijven. Het enige wat ondernemers dienen te doen is goed na te denken over hun bedrijfsprocessen, vervolgens zijn er tools over die ze kunnen helpen bij het slim digitaliseren van een deel van de manuele arbeid. Wie zijn keten koppelt aan die van toeleveranciers en klanten zal ook in staat zijn om zijn levertijden terug te dringen.

Welke trends op het gebied van Smart Industry houdt u nauwlettend in de gaten?

Supply Chain Integratie in de cloud is, dat zal niet geheel verrassend zijn, voor Tradecloud de belangrijkste trend. Een platform als we zelf hebben ontwikkeld helpt zowel grote als kleine bedrijven bij het inzichtelijk maken van in- en verkoopketens. Door de behoefte aan producten bij klanten in een platform te koppelen aan de behoefte aan onderdelen bij de producent én op datzelfde platform ook de onderdelenleveranciers aan te sluiten ontstaat er een enorm helder beeld van de behoeften van de verschillende ketenpartijen. Deze integratie van de supply chain dringt verspilling terug omdat elke partij op elk moment ziet waar de ander behoefte aan heeft. Voorraden zijn te reduceren en de leverbetrouwbaarheid zal stijgen. Een fijn bijkomend voordeel is dat er duidelijk minder kapitaal in een keten nodig is.

Welke stappen op het gebied van ketensamenwerking moeten we volgens u nog zetten?

Zet ideeën om in praktisch handelen. Durf informatie te delen. Daarmee help je niet alleen ketenpartners, maar zij helpen jou ook. Onderscheidend vermogen zit hem in de aanvullende service en het snel kunnen leveren van het product dat de klant nodig heeft, niet in het achterhouden van informatie. Wie zijn keten koppelt aan die van toeleveranciers en klanten zal ook in staat zijn om zijn levertijden terug te dringen. Kies bij het opzetten van een transparante keten voor partners die daarvoor open staan. De wat meer conservatieve bedrijven zullen vanzelf aanhaken als ze de voordelen zien, of misschien als ze niet achter willen blijven. Begin simpel en deel je ervaringen met je partners. Dit creëert vertrouwen en misschien wel betere producten in de toekomst. Duidelijke afspraken voorkomen narigheid en bovendien, je deelt alleen data die nodig zijn voor het verbeteren van de keten. Patenten mogen in de kast blijven liggen.


Smart Industry 2020: hoe ziet de wereld er dan uit?

2020 is al aardig dichtbij. Producten zullen nog veel meer dan nu zijn toegespitst op de wensen van de klant, het maakt daarbij niet uit of dit nu een bedrijf is of een consument. Productie-eenheden zijn kleiner dan nu. Dat brengt in potentie een enorme complexiteit met zich mee. Dus dan worden aspecten als voorspelbaar inkopen, produceren en verkopen eveneens belangrijker. Waar mogelijk uiteraard. Maar ook daarbij is dus met de juiste tools een zekere regelmaat in de diverse bedrijfsprocessen te brengen. Snel kunnen inspelen op wat de klant wil zal nog meer dan nu bepalen of je iets kunt verkopen. Misschien wil een klant zelfs tijdens het productieproces nog aanpassingen doorvoeren. En dat is op onderdelen best mogelijk, mits je keten voorspelbaar genoeg is en je planning is ingesteld op flexibiliteit. Het zou onverstandig zijn om je ogen te sluiten voor die ontwikkeling en dat is nu juist het tegenovergestelde van waar de wereld in 2020 om vraagt.