Het Smart Connected Supplier Network (SCSN) maakte afgelopen vrijdag (10 juli) de stap van project naar stichting. Hiermee wordt de continuïteit van het initiatief -een open standaard die het uitwisselen van informatie in de toeleverketen van de maakindustrie efficiënter maakt, waardoor bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data kunnen delen- voor de toekomst gewaarborgd en kan het almaar groeiende netwerk zich ook buiten de Nederlandse grenzen verder gaan ontwikkelen.

SCSN is ontstaan uit het innovatieproject Schakels in de Keten, dat drie jaar geleden door Brainport Industries in samenwerking met TNO en verschillende maakbedrijven en ICT leveranciers is opgestart met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Samen hebben deze partijen een datastandaard ontwikkeld voor informatie in de productieketen, denk daarbij aan orders, facturen, technische product data, etc.  “Doordat alle aangesloten bedrijven in een dergelijke keten dezelfde ‘taal’ spreken kan een vertaalslag tussen de verschillende bedrijven achterwege blijven,” aldus Rutger van Male van TNO, Fieldlab Manager bij SCSN, “Hierdoor wordt de foutmarge in de onderlinge communicatie aanzienlijk verlaagd en kan de productiviteit van de hele keten worden verhoogd.”

Inmiddels zijn zo’n 250 maakbedrijven en ICT bedrijven aangesloten bij het netwerk en dit aantal groeit gestaag. “Hoe breder deze datastandaard wordt gedragen, hoe meer voordeel er te behalen valt in de keten,” aldus John Blankendaal, Managing Director van Brainport Industries, “Veel van de bedrijven uit mijn achterban erkennen de relevantie en hebben zich inmiddels aangesloten. Om de ontwikkelingen die in het fieldlab gerealiseerd zijn voor de lange termijn te borgen was de volgende stap het opzetten van een onafhankelijke beheersorganisatie: de Stichting Smart Connected Supplier Network. Vandaag hebben we de oprichtingsakte hiervoor ondertekend, een mooie mijlpaal in het proces.”

De non-profit stichting verenigt de verschillende gebruikersgroepen van SCSN: de maakbedrijven, de ICT bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen. Daarnaast opent de oprichting van de stichting de deur naar internationale groei van het netwerk, van grote toegevoegde waarde omdat een productieketen zich lang niet altijd tot Nederland beperkt.  Verder zal de Stichting SCSN actief samenwerkingsverbanden opzetten met andere internationale industriestandaarden en innovatieprogramma’s.