s-Hertogenbosch, 3 april 2018
Siemens PLM Software heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de smart machine-industrie. De organisatie heeft 589 medewerkers van machinebouwbedrijven ondervraagd (waarvan 54 procent managementniveau en 34 procent directieniveau) en concludeert dat machinebouwbedrijven zich met name richten op productinnovatie en kostenverlaging. Daarnaast staat het versnellen en flexibiliseren van de organisatie hoog op de agenda.

Opvallend is dat digitale transformatie en businessinnovatie relatief laag scoren, waardoor het lastig is om de bovengenoemde doelstellingen te behalen, meldt Siemens PLM Software . De grootste operationele uitdaging in relatie tot de directiedoelen zijn het leveren op klantspecificatie middels modularisatie. Ook het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en de versnelling van productieprocessen vormen een uitdaging. Om de time-to-market verder te verkorten is een versnelling nodig bij het leveren van onderdelen. Toch heeft de helft van de bedrijven nog geen strategie voor achterwaartse ketenintegratie.

Digitale transformatie

De opkomst van robotica en smart sensors heeft de grootste invloed op de bedrijfsvoering. Ook de opkomst van Internet of Things en smart devices worden vaak genoemd in het onderzoek. Probleem daarbij is dat klanten meestal geen data over machines online willen delen, onder meer uit beveiligingsoverwegingen. Machinebouwers richten zich vooral op traditionele automatiseringsgebieden als CAD/CAM en minder op geavanceerde innovaties. De grootste winst in het bouwproces is te boeken op het gebied van productie engineering en productieplanning.

Nieuwe verdienmodellen

Innovatie met een sterke inzet op technologie brengt vraag en aanbod sneller en transparanter bij elkaar. Dat ontwricht veel markten. Momenteel ziet bijna de helft van de machinebouwers geen ontwrichtingen in de markt, maar opvallend is dat een kwart hierover geen uitspraak kan doen. Deze groep wordt straks mogelijk overvallen door de ontwikkelingen. In lijn met deze uitkomst ontwikkelen de bedrijven ook nog maar mondjesmaat nieuwe verdienmodellen waarbij bezit verschuift naar gebruik. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van machines as-a-service op basis van pay-per-use. Het overgrote deel kiest nog voor traditionele verkoop of leasing. Kanttekening hierbij is dat de toepassing van smart devices en het Internet of Things nog in de kinderschoenen staat.

source: https://www.vraagenaanbod.nl/nieuws/id16021-Machinebouwers_focussen_op_productinnovatie_en_kostenverlaging.html