Is modulair produceren slim? Bij Heering Holland in Vaassen plukken ze nu al de vruchten van een recente overstap naar de productiewijze. Heering is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën voor innovatief en duurzaam transport van levende dieren. “We hebben de levertijd weten terug te dringen van 8 naar 2 weken”, vertelt Frank-Jan Evers, operationeel directeur bij de onderneming.

Heering heeft gekozen voor het modulair produceren van producten zoals klimaatoplossingen voor diertransport omdat het bedrijf kansen zag om te groeien. Evers: “De eigenaar van Heering wilde doorpakken, maar constateerde dat de productiecapaciteit ontoereikend was. Zeker voor de sprong van 30 of 40 auto’s naar de bouw van misschien wel 500 auto’s per jaar. Je kunt niet ineens een blik gecertificeerde vakmensen opentrekken. Slimmer opereren is altijd een optie.”

Product Architectuur Mapping
Door de groeiambitie naast de bestaande productieprocessen te leggen werd duidelijk welke veranderingen nodig waren. Hierbij maakte Heering onder andere gebruik van Product Architectuur Mapping. De functionaliteit van de koelunits werd in kaart gebracht evenals de variëteit per functiegebied en de aanwezige en benodigde kennis. Evers: “Het doel was om de productie-elementen en processen schaalbaar te maken. Een modulaire opzet met het gebruik van cassettes voor de koelunits bleek het Ei van Columbus. Dankzij de modulaire opzet kunnen we bovendien het aantal onderdelen sterk terugbrengen. Dat zou ook positief uitwerken voor het servicen en het leveren van de bijhorende documentatie. Een aanvullend positief effect is dat we de monitoring van de service kunnen verbeteren, al zit die stap nog in de pijplijn.”

“Supply Chain Platform Tradecloud zorgt ervoor dat er geen mens meer te pas komt aan het inkooptraject.”

Inkoopproces automatiseren met Tradecloud

Modulair bouwen betekent vooral slimmer werken. Belangrijk daarbij is dat een bedrijf ook in het inkooptraject stappen zet. Dat doet Heering door het orderverwerkingsproces te automatiseren. Dit verkortte doorlooptijden, gaf een scherper beeld van het aantal artikelen in omloop, liet de beheerslast van de administratieve organisatie dalen. “Supply Chain Platform Tradecloud zorgt ervoor dat er geen mens meer te pas komt aan het inkooptraject.” Bij Heering werkt Tradecloud samen met Exact ERP voor de financiële en productieprocessen en Quootz als verkoopprocesoptimalisatiesysteem.

Passende supply chain
De omzet van Heering verviervoudigde, het aantal medewerkers bleef hetzelfde. “We hebben alles transparant gemaakt, iedereen beschikt over de benodigde info. Hierdoor ontstond tijd om ons op zaken te richten waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden.” Dat doet Heering onder meer door continu te zoeken naar leveranciers die passen bij de specifieke supply chain en de producten die het Vaassense bedrijf maakt.

“Je moet weten welk type product je in welke keten wegzet. Dat is een abstractieniveau hoger dan denken in prijzen.”

Veranderen = noodzakelijk
Producerende bedrijven zullen in toenemende mate gedwongen zijn om hun productieprocessen aan te passen, is de overtuiging van Evers. “Alles moet sneller, beter en liefst kostenefficiënter. Veel bedrijven worstelen met de groeiende variëteit aan productuitvoeringen door een steeds veeleisender klant. Verkoop heeft moeite om klantwensen te vertalen naar foutloze offertes en naar de fabriek toe duidelijk te maken wat deze moet maken. De fabriek heeft op zijn beurt moeite om wat sales verkocht heeft uit te werken. Maar ook om juist te specificeren voor de leverancier, te produceren/assembleren, te beheren en te servicen.” De operationeel directeur stelt dat het anders kan en moet.

“Door de samenwerking tussen verkoop en de fabriek rondom het product te organiseren kun je snel tot een modulair opgebouwd product komen waardoor verkoop en fabriek dezelfde taal gaan spreken.”

Meer weten? 
Wil je meer weten over de aanpak van Heering Holland en de stappen die het bedrijf zette op weg naar effectievere inkoop-, productie- en verkoopprocessen én een verviervoudiging van de omzet? Neem contact op met Tradecloud.