De complementariteit van de partners en de kracht van de samenwerking in het Fieldlab Smart connected supplier network

De meeste bedrijven gebruiken tegenwoordig Enterprise Resource Planning systemen (ERP). Dat is software die bedrijven ondersteunt bij allerlei bedrijfsprocessen zoals voorraadbeheer en orderverwerking. Dat is heel handig. Alleen jammer dat bedrijven allemaal verschillende systemen gebruiken. Fieldlab Smart Connected Supplier network laat deze ERP-systemen met elkaar communiceren.

Bij Smart connected Supplier network zijn drie typen bedrijven aangesloten. Maakbedrijven die ERP-systemen gebruiken. Softwarebedrijven die ERP-systemen aanbieden en intermediairs die koppelingen maken tussen de ERP-systemen. Eric Bakker werkt voor MKG, een leverancier van ERP systemen en is directeur van intermediair Supply-Drive. Tonnis de Boer is directeur van Tradecloud, ook een intermediair. Beiden zijn in het fieldlab betrokken en delen hun ervaringen.

Wat is jullie betrokkenheid in het fieldlab?

MKG stapte in 2015 in het fieldlab. MKG levert een ERP-systeem voor middelgrote MKB-bedrijven in de toeleveranciersketen van de metaalsector. Begin 2016 trok Eric Bakker van MKG een belangrijke conclusie met gevolgen:  Er is een intermediair nodig, die een bibliotheek met connectoren ontwikkelt waarmee bedrijven hun eigen ERP-systeem snel en eenvoudig kunnen integreren met softwaresystemen van opdrachtgevers of toeleveranciers. Deze bibliotheek met connectoren is binnen het fieldlab ontwikkeld om integraties op te zetten. De connectoren zijn niet alleen geschikt voor het MKG’s ERP-systeem, maar ook voor andere ERP-systemen. Deze bibliotheek is vervolgens ondergebracht bij Supplydrive en zo is Supplydrive ontstaan als spin-off van het fieldlab.

Tradecloud is in 2013 opgericht. Directeur Tonnis de Boer raakte ook in 2015 bij het fieldlab betrokken, via een project van  Brainport Industries. Tradecloud is een supply chain platform voor industrie en  groothandel. Het platform deelt realtime informatie over orders, artikelen en leveringen. Het b2b-platform wordt gebruikt door onder partijen als ERIKS, Bosch en Nooteboom. Tradecloud groeit organisch omdat de aangesloten producenten zelfstandig hun leveranciers toevoegen aan het netwerk en vice versa, net zoals bij LinkedIn.

Hoe gaat het fieldlab te werk?

De focus van het fieldlab ligt op het vereenvoudigen van veilige, betrouwbare en snelle datadeling binnen de toeleveranciersketen, zonder belemmering door problemen met koppelingen tussen de diverse softwaresystemen. Om dat mogelijk te maken hebben de fieldlab partners een standaard taal ontwikkeld. Om tot deze standaard taal te komen zijn er verschillende pressure cooker sessies georganiseerd waarin de fieldlab deelnemers hebben gebrainstormd over de juiste oplossing.  Deze standaard wordt nu uitgerold en de diverse betrokken maakbedrijven en ERP leveranciers zijn bezig met het testen van de schakels in de keten.

Een belangrijke rol hierbij speelt de samenwerking die het fieldlab is aangegaan met het van oorsprong Duitse International Data Space, een data platform dat het veilig uitwisselen en koppelen van data in business-ecosystemen mogelijk maakt.  Een ander belangrijke samenwerking is die met fieldlab The Garden, waar gekeken wordt naar vraagstukken op het gebied van Product Life Cycle Management (PLM) . Daarnaast zijn de ERP leveranciers Ridder, Proteus en Bemet uit dit fieldlab recent gefuseerd tot de Trivest groep. Zij hebben nu de ambitie om de alles aan elkaar te knopen door middel van de Trivest Cloud, gebaseerd op de ontwikkelingen uit het fieldlab. Met het Europese project Market 4.0 is het fieldlab er in geslaagd om ook op Europees niveau aan de slag te gaan. Resultaten van het fieldlab vormen een bouwblok voor dat project, dat als doel heeft om een digitaal platform op te zetten voor de maakindustrie.

 

Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van het fieldlab?

Volgens Eric Bakker is het succes van Supplydrive te danken aan de kennis, die in het fieldlab gezamenlijk is ontwikkeld naast het netwerk van MKG. “Mensen zeggen vaak jullie hebben goud in handen, maar je moet wel een lange adem hebben om de ketenintegratie daadwerkelijk te realiseren”.

Tonnis de Boer vertelt dat de toegevoegde waarde van het fieldlab zit in de onderlinge kennisuitwisseling met partners,  die allemaal vooruit willen en bereid zijn om tijd en geld vrij te maken om gezamenlijk te investeren in de eerste voorbeelden van een goede ketenintegratie. De complementariteit van de partners en de kracht van de samenwerking blijkt onder meer uit het feit dat er sinds 2017 via Supplydrive een standaard koppeling beschikbaar is tussen MKG ERP software en het Tradecloud platform.