Belangrijke Gebeurtenissen in Supply Chain Management 2023

Het jaar 2023 was wederom een bijzonder jaar in de evolutie van supply chain management (SCM). Deze periode werd gekenmerkt door technologische innovaties, geopolitieke verschuivingen en een verhoogde focus op duurzaamheid. In dit blog blikken we kort terug op 2023 en kijken we vooruit naar 2024.

1. ‘Back to normal’ na corona: Begin 2023 was er nog veel onbalans tussen vraag en aanbod. Vooral de beschikbaarheid van elektronica artikelen zorgde ervoor dat veel van onze klanten teveel van component A hadden en te weinig van component B. Er werd veel gedaan aan re-engineering om toch het eindproduct te kunnen maken. In de loop van 2023 werd dit probleem langzaam opgelost, waarbij het opvalt dat het lang duurt voordat zo’n schok weer helemaal verwerkt is.

2. Technologische Vooruitgang in AI en Machine Learning: AI- en ML-technologieën zetten de eerste stappen in het transformeren van SCM in 2023, wat resulteerde in verbeterde efficiëntie en precisie in logistiek en voorraadbeheer. Bij Tradecloud zien we voor deze toepassingen vooral de potentie in:

  • Risicoanalyse: verstoringen in de toeleveringsketen detecteren en voorkomen
  • Inkoopautomatisering: het automatiseren van het handmatig inkoopproces

Op basis van deze punten hebben wij onze AI oplossing ontwikkeld en in beta beschikbaar gesteld. Met een aantal klanten onderzoeken we nu hoe AI kan helpen om eerder stadium inzage te krijgen in mogelijke verstoringen van de supply chain dan nu mogelijk is . De eerste resultaten zijn veelbelovend.

3. Geopolitieke Impact op Wereldwijde Supply Chains: Het jaar 2023 zag aanzienlijke geopolitieke veranderingen die vooral van invloed zijn op energie gerelateerde activiteiten en handel met Aziatische landen. Deze veranderingen dwongen bedrijven om hun SCM-strategieën aan te passen om efficiëntie te behouden en risico’s te verminderen.

4. Duurzaamheid: Een grote verschuiving naar duurzaamheid werd waargenomen in 2023, met industrieën zoals elektronica en autoproductie die zich richtten op groene logistiek en milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen.

5. Digitalisering van Supply Chain: De adoptie van digitale technologieën voor de verbetering van de supply chain lijkt in 2023 een groei te hebben doorgemaakt. Bedrijven investeren meer om supply chain toekomstbestendig te maken voor huidige- en toekomstige problematiek, zoals de aanhoudende krappe arbeidsmarkt of het tekort aan cruciale componenten. Dit is cruciaal voor industrieën met complexe supply chains.

6. Verzenddynamiek vanuit Azië: De scheepvaartindustrie, met name de routes vanuit Azië, ondergingen grote veranderingen door evoluerende handelsbeleid en consumentenvraag. Dit had een aanzienlijke impact op industrieën die afhankelijk zijn van Aziatische productie, zoals elektronica en textiel.

Verwachtingen voor 2024

1. Economische tegenwind: Gezien de ontwikkeling van CPI cijfers (vooral in Duitsland) zal het economisch gezien wel af en toe tegen zitten in bepaalde markten. De bedrijven die snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden zullen hier sterker uit komen t.o.v. bedrijven met veel overhead, een lage graad van digitalisering en een lage flexibiliteit van hun leveranciers.

2. Verdere integratie van geavanceerde technologie: Het gebruik van supply chain integratie oplossingen, delen van data, AI, robotica en toepassing van supply chain data wordt verwacht te groeien in 2024. Dit zal vooral van toepassing zijn bij CTO just-in-time productie en logistiek met betrekking tot Aziatische markten, waarbij processen gestroomlijnd zullen worden.

3. Nadruk op veerkracht van supply chains: In vervolg op punt 1; het versterken van de veerkracht van supply chains zal een prioriteit zijn, met industrieën zoals groothandel, machinebouw, farmaceutica en textiel die hun leveringsbronnen diversifiëren en zich richten op risicobeheer. Samenwerking en transparantie in SCM zullen kritischer worden in sectoren die hoge niveaus van vertrouwen vereisen, zoals voedsel en kritische technologie (ASML).

4. Voortdurende focus op duurzaamheid: De trend naar duurzame SCM-praktijken zal naar verwachting intensiveren, met industrieën zoals mode en consumentenelektronica die duurzame sourcing en afvalvermindering prioriteren.

5. Verschuiving naar lokale supply chains: Een beweging naar meer gelokaliseerde supply chains wordt verwacht, met name in sectoren die traditioneel afhankelijk zijn van Aziatische leveranciers zoals technologische hardware. Echter, in de praktijk zal dit niet gemakkelijk zijn in verband met de beschikbare productiecapaciteit en kosten.

6. Hogere containerprijzen. De containerlijnvaart is het nieuwe jaar begonnen onder hoogspanning door de Houthi-aanvallen op de Rode Zee. De containertarieven tussen China en Europa zijn volgens de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) afgelopen week verder omhoog geschoten van 1497 dollar per twintigvoets container (prijsniveau van vlak voor kerst) naar 2694 dollar. Begin december was dit nog 851 dollar.

7. Nog meer focus op een ‘Configure to Order’: In de hedendaagse snel veranderende markt is flexibiliteit van cruciaal belang voor bedrijven. Een ‘configure to order’ (CTO) proces biedt precies die flexibiliteit en biedt tal van voordelen ten opzichte van traditionele productiemethoden. Enkele argumenten voor een CTO-proces:

  1. Configureerbare oplossingen per klant: In een CTO-model kunnen klanten hun producten, binnen grenzen, aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren, maar binnen grenzen. Dit verhoogt de klanttevredenheid en loyaliteit, omdat 95% van de klanten precies krijgen wat ze willen tegen de beste prijs en kwaliteit. En de overige 5% wil je ook niet als klant omdat die de standaardisatie voor de rest verhinderen.
  2. Vermindering van Voorraadkosten: Doordat producten pas worden geassembleerd nadat de bestelling is geplaatst, vermindert het CTO-proces de noodzaak van grote voorraden van eindproducten. Dit kan aanzienlijk besparen op opslag- en voorraadbeheerkosten.
  3. Verhoogde Efficiëntie: CTO stelt bedrijven in staat om efficiënter te werken door middel van gestroomlijnde processen en het denken in modules. Producten worden pas geproduceerd als er vraag naar is, wat leidt tot een meer gestroomlijnde productie en minder verspilling.
  4. Snelle Respons op Marktveranderingen: Door zich te richten op CTO, kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen in de marktvraag en trends. Dit is cruciaal in een tijdperk waarin consumentenvoorkeuren snel kunnen veranderen.
  5. Kwaliteitsverbetering: Aangezien CTO-producten specifiek voor een klant worden gemaakt, is er vaak meer aandacht voor detail en kwaliteitscontrole. Dit kan leiden tot hogere productkwaliteit en klanttevredenheid.

In een wereld waar personalisatie en flexibiliteit steeds belangrijker wordt, biedt het CTO-proces bedrijven de mogelijkheid om aan deze eisen te voldoen en tegelijkertijd operationele efficiëntie en klanttevredenheid te verbeteren.

Conclusie

Als we vooruitkijken naar 2024, wordt verwacht dat SCM zal blijven evolueren met een focus op technologische integratie, veerkracht en duurzaamheid. De ervaringen van 2023 zullen tot de ontwikkeling van robuustere, efficiëntere en milieubewustere supply chains leiden. Bedrijven, die zich snel aan deze veranderingen kunnen aanpassen zullen goed gepositioneerd zijn voor succes.

Maak er een mooi jaar van!