SCSN Netwerk checklist – Orders & bevestigingen (Dutch only)

How Can We Help?

SCSN Netwerk checklist – Orders & bevestigingen (Dutch only)

You are here:

Checklist voor het aansluiten op het SCSN netwerk

Om een leverancier aan te sluiten op het Tradecloud Netwerk via SCSN zullen er een aantal zaken vooraf worden afgestemd tussen: de klant, de leverancier, de SCSN service provider van de leverancier & SCSN service provider van de klant (Tradecloud).
Dit artikel helpt je bij het vooraf goed regelen van deze zaken.

Stap 1: Registratie in het SCSN adresboek

Om orders & orderbevestigingen te versturen & ontvangen via het SCSN netwerk is het noodzakelijk dat beide partijen registreert zijn in zowel het test als live adresboek.

Voor de klant

Al bekend binnen het SCSN adresboek?

Mooi! in dit geval willen we graag de volgend informatie van je ontvangen:

Nog niet bekend binnen het SCSN adresboek.

Om gebruik te maken van het SCSN netwerk heb je een abonnement nodig, neem hiervoor contact op met Sales@tradecloud1.com.
Daarna zullen wij je aanmelden en registeren in zowel het test als live SCSN adresboek, hiervoor hebben we de volgende informatie nodig:

 • Het GLN nummer van het bedrijf dat geregistreerd zal worden in het SCSN adresboek. Geen GLN? Dan kan Tradecloud deze voor je aanmaken.

Voor de leverancier

Al bekend binnen het SCSN adresboek?

Mooi! in dit geval willen we graag de volgend informatie van je ontvangen:

 • Het GLN nummer van het bedrijf dat in het SCSN adresboek staat, zowel het test als live SCSN adresboek.
 • De naam van het bedrijf zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Een contactpersoon van je bedrijf.
 • De SCSN service provider waar je gebruik van maakt.
 • Een contactpersoon van je service provider.

Nog niet bekend binnen het SCSN adresboek.

In dit geval is het noodzakelijk dat je SCSN service provider je eerst registeren in zowel het test als live SCSN adresboek, neem hiervoor contact op met een service provider. Heeft jouw bedrijf nog geen service provider, zoek er dan een op de SCSN website.

Stap 2: Berichten

Om orders & bevestigingen te versturen via het SCSN netwerk kent het netwerk verschillende order berichten:

Let op!
Alhoewel de SCSN berichten standaard zijn kunnen er interpretatie verschillen zijn over wat waar staat. Daarnaast zijn de “use cases” die ondersteund worden door de SCSN berichten beperkt, bijvoorbeeld omdat er geen klant specifieke velden zijn die nodig zijn in jouw inkoopproces. Tradecloud levert de berichten in het standaard formaat aan, aan het SCSN netwerk. Het is dus noodzakelijk dat de service provider van de leverancier en de leverancier zelf eerst het “Tradecloud SCSN Order message v2.0” interpreteren. In de link hieronder vind je de mapping & interpretatie van het Tradecloud order bericht op het SCSN Order message v2.0 bericht. Deze mapping geldt voor alle inkopende klanten die actief zijn op Tradecloud, hierdoor zijn er geen klant specifieke wijzigingen mogelijk. Ook vind je de standaard Tradecloud mapping van het SCSN Order response v2.0 bericht op het Tradecloud order response bericht.

Voor de klant

Controleer goed of alle informatie, benodigd voor jouw inkoopproces, van het Tradecloud order bericht naar het SCSN Order message v2.0 worden gemapt en deel deze mapping met je leverancier en/of de service provider van je leverancier.
Mocht je hierbij hulp nodig hebben, of gebruik willen maken van SCSN Order message v2.0 velden die door Tradecloud niet worden ondersteund, neem dan contact op met Sales@tradecloud1.com.

Voor de Leverancier

Controleer samen met je service provider of het Tradecloud SCSN Order message v2.0 bericht verwerkt kan worden en, of het bericht dekkend is voor het inkoopproces dat je samen met je klant hebt afgestemd.

Controleer samen met je service provider of het Tradecloud SCSN Order response v2.0 bericht overeenkomt met het SCSN Order response v2.0 bericht van je service provider en, of het bericht dekkend is voor het inkoopproces dat je samen met je klant hebt afgestemd.

Mocht jij of je service provider gebruik willen maken van velden uit het SCSN Order message v2.0 of SCSN Order response v2.0 bericht die door Tradecloud niet worden ondersteund, neem dan contact op met Sales@tradecloud1.com.

Stap 3: SCSN proces

Omdat er bij een SCSN koppeling 4 partijen betrokken zijn, in plaats van 3, zullen de klant & leverancier zich vooraf aan procesafspraken committeren. Denk hierbij aan omgaan met afwijkende bevestigingen, omgaan met herbevestiging, meesturen van documenten, communicatie over de order, etc.
Indien hier geen heldere afspraken over gemaakt kunnen worden is een koppeling via het SCSN netwerk niet mogelijk.

In de onderstaande afbeelding zijn de berichtstromen met betrekking tot het SCSN berichten verkeer gevisualiseerd.

1: ERP systeem van de klant, 2a: Tradecloud portal van de klant, 2b: Tradecloud portal van de leverancier, 3: de portal van de 2e service provider (mits beschikbaar), 4: ERP systeem van leverancier, 5: andere media, zoals Email en telefoon.

Omgaan met wijzigingen of afwijkingen

In de praktijk zullen de volgende situaties regelmatig voorkomen:

 • De leverancier bevestigt een andere prijs, datum en/of hoeveelheden, dan dat de klant gevraagd heeft,
 • De leverancier herbevestigt een order, bijvoorbeeld een andere leverdatum,
 • De klant vraagt (via het SCSN Order message v2.0 bericht) of een order eerder geleverd kant worden.
 • Documenten, zoals CAD tekeningen, (verpakkings)instructies, ect, gerelateerd aan de order worden meegestuurd naar de leveranciers.
 • Documenten, zoals certificaten, keuringsrapporten, ect, gerelateerd aan de order worden meegestuurd naar de klant.

SCSN biedt geen functionaliteit over hoe/waar dit soort situaties afgehandeld dienen te worden. Daarom zullen hierover vooraf afspraken gemaakt worden tussen de klant en de leverancier (met in acht name van de mogelijkheden van de SCSN berichten, dan wel de betroken service providers).

Het uitgangspunt is dat SCSN berichten gebruikt worden voor de ‘happy flow’ en dat alle afwijkingen, uitzonderingen, communicatie & het delen van documenten via het Tradecloud portal worden afgehandeld.
De klant en/of leverancier krijgen email notificaties als er afwijkingen zijn in de bevestiging. In de Tradecloud portal kunnen deze afwijkingen goed/afgekeurd worden. Goedgekeurde afwijkingen zullen direct in het ERP van de klant & leverancier verwerkt worden. Als wijzigingen worden afgekeurd word de andere partij doormiddel van een email notificaties op de hoogte gesteld.

In de Tradecloud portal kan er “in context” over een order of orderregel gecommuniceerd worden. Zo zijn altijd alle gesprekken gelinkt aan de bijbehorende order, dus ziet je direct waar je het over hebt en zijn berichten op een later moment gemakkelijk terug te vinden.

Het delen van documenten in het SCSN bericht wordt (nog) niet ondersteund, wel stuurt Tradecloud informatie over documenten mee in het bericht, denk aan tekeningnummers & revisienummers. De daadwerkelijke documenten kunnen wel via het Tradecloud portal ge-download of ge-upload worden.

Aanvullende wensen? Deze zullen we onderzoeken en vervolgens bepalen of het mogelijk is via SCSN en wie de kosten hiervoor op zich neemt.

Vragen? Mail naar support@tradecloud1.com.

Stap 4: End to End Testen

Als beide partijen geregistreerd zijn in zowel het test als live SCSN adresboek, de te ontvangen en te versturen SCSN berichten zijn gecheckt & er afspraken zijn gemaakt tussen de klant en de leverancier betreft het in/verkoopproces, dan kan er getest gaan worden. Testen zullen plaatsvinden via de acceptatie omgeving van Tradecloud, deze zit gekoppeld aan het SCSN test netwerk.

Sterk Aangeraden wordt om vooraf acceptante test scenario’s af te stemmen tussen de klant en de leverancier. De scenario’s zijn afhankelijk van het afgestemde process en het implementatie bij de service provider van de leverancier, desalniettemin heeft Tradecloud een acceptance test scenario template voor leverancier integraties ter inspiratie.

Zijn de bovenstaande stappen doorlopen en wil je gaan testen, neem dan contact op met support@tradecloud1.com.

Go to Top