Supply Chain Readiness Assessment

“In korte tijd helder gekregen wat we moesten doen om succesvol ons inkoopproces en supply chain te verbeteren”

Voor sommige bedrijven is het lastig om te bepalen of ze ‘klaar’ zijn om met een supply chain platform zoals Tradecloud aan de slag te gaan. Vaak spelen er proces-, supply chain- of IT-uitdagingen waarvan je wil weten of deze verbeterd kunnen worden, voordat er automatisering plaatsvindt.

Tradecloud weet uit ervaring dat artikeldata niet altijd 100% op orde zijn, dat er (te veel) uitzonderingen zijn in het inkoopproces en dat niet altijd duidelijk is hoe elke leverancier presteert (bijvoorbeeld kwaliteit en leverbetrouwbaarheid). Deze issues kunnen digitaliseren belemmeren.

Hiervoor heeft Tradecloud de ‘Supply Chain Readiness Assessment’ ontwikkeld. Met dit Readiness Assessment verkrijg je in een korte periode (2 weken) inzicht in:

 1. De grootste bottlenecks in je huidige supply chain proces
 2. De performance per leverancier op een aantal cruciale indicatoren
 3. Inzicht in concrete oplossingsrichtingen
 4. Inzicht in bij welke leveranciers en/of processen het meeste verbeterpotentieel zit

Kortom, met het Readiness Assessment bepaal je welke klanten en/of processen als eerste aangepakt kunnen worden, waardoor snel en efficiënt de voordelen van automatisering merkbaar worden.

Het doel: een flexibele supply chain met een hoge leverbetrouwbaarheid, korte doorlooptijden en zero touch order handling.

“De issues waren vooraf bekend, waardoor de digitalisering met Tradecloud volgens plan en binnen budget verlopen is”

Voor wie?

Voor Supply Chain Managers, inkopers en operationeel managers in de maakindustrie en/of groothandel die:

 • graag willen weten waar het inkoopproces verbeterd kan worden, waardoor automatisering sneller en efficiënter verloopt
 • graag in detail willen weten hoe leveranciers presteren op een aantal KPI’s
 • graag willen weten welke leveranciers qua volume of complexiteit het eerste in aanmerking komen voor supply chain integratie
 • graag meer inzage willen hebben in de business case voor een platform zoals Tradecloud

Hoe werkt het?

 • Tradecloud werkt nauw samen met een aantal ervaren proces-consultants, die jarenlange ervaring hebben in het verbeteren van organisaties
 • Deze consultants passen bewezen methodes toe om de relevante informatie te verzamelen (o.a. interviews op locatie,  data-analyse o.b.v. je ERP systeem, interactieve workshops, bezoeken op de werkvloer, observatie en analyse van huidige werkwijzes en processen)
 • Na een korte periode (2 weken) ben je in staat om, samen met Tradecloud, de prioritering en aanpak voor de overgang naar Tradecloud te maken. De processen en/of leveranciers met het meeste verbeterpotentieel worden als eerst geautomatiseerd, om maximaal te profiteren van het platform van Tradecloud
 • Hiermee worden onverwachte tegenslagen voorkomen, want die zijn inzichtelijk geworden

Wat levert het op?

 • Inzicht in je manier van inkopen, de handmatige handling bij het versturen van orders, het delen van specificaties, het afhandelen van orderbevestigingen, najagen van spoedjes, etc.
 • Inzicht in de prestaties van leveranciers op een aantal relevante indicatoren en een lijst o.b.v. prioriteit, volume en complexiteit
 • Vroegtijdig inzicht in potentiële issues, waardoor er minder onverwachte tegenslagen zijn bij de implementatie
 • Minder frustratie, kosten en verloren tijd bij de implementatie
 • Realistischer plannen en goed voorbereid zijn, waardoor er een grotere kans is binnen budget te blijven

Investering
EUR 4.850,- (all-in, fixed price)

Meer weten? Bel of mail ons voor een afspraak.