Twee derde van de Chinese fabrikanten, (r)etailers en logistieke dienstverleners zijn al op 80% of meer van hun capaciteit. Bijna 60% van de bedrijven geeft aan dat hun logistieke ketens upstream (de levering van componenten, deelproducten) alweer op het normale niveau zitten; hetzelfde geldt voor 47% van de logistieke dienstverleners.

Bron: https://www.linkmagazine.nl/snel-herstel-chinese-logistieke-ketens-wel-digitalisering-en-second-sourcing-noodzakelijk/#prettyPhoto

Deze resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek dat Buck Consultants International heeft uitgevoerd onder productiebedrijven, e-commercebedrijven en logistieke dienstverleners in China. Bijna 200 bedrijven participeerden in het onderzoek. Buck Consultants International is een wereldwijd opererend logistiek- en locatie-adviesbureau met kantoren in Shanghai, Singapore, Atlanta, Californië en Europa (Nijmegen, Den Haag, Londen, Frankfurt).

Bemoedigend

Jeff Wang, directeur van het Shanghai-kantoor van Buck Consultants International: “Het is duidelijk dat Chinese bedrijven nog steeds aan het herstellen zijn van de lockdowns en onderbroken logistieke ketens. Maar meer dan driekwart hoopt binnen 8 weken hun logistieke ketens weer volledig normaal te laten draaien en dat is een bemoedigende verwachting”.

“83% van de bedrijven is ervan overtuigd dat hun logistieke ketens meer veerkracht nodig hebben”, zegt Patrick Haex, managing partner bij Buck Consultants International en Global Head of Supply Chain Solutions. “Dat is ook wat onze klanten op dit moment van ons vragen. Het vraagt om een alomvattende aanpak, het momentum om te implementeren is nú.”

Digital twins van logistieke ketens

Met name de ontwikkeling van digital twins van de fysieke logistieke ketens om de zichtbaarheid in de hele keten te vergroten en de versterking van de samenwerking tussen alle schakels in de ketens, zijn prioriteiten, zoals bovenstaande tabel laat zien. “Het bouwen van robuuste end-to-end logistieke ketens is een multidimensionale taak. Het omvat datagedreven control towers om zending-, order- en afleveringsdata te monitoren, zodat pro-actief kan worden ingegrepen. Maar ook het spreiden van leveringen van componenten over meerdere leveranciers – waarbij kwaliteit en leveringszekerheid centraal staan – is belangrijk. Aangezien meer dan 90% van de bedrijven de risico’s in hun logistieke ketens willen verminderen, ligt er een enorme taak voor ons om de robuustheid van de supply chains van vandaag en morgen te verbeteren”, aldus Patrick Haex.