Wat is de business case voor het werken met een supply chain platform zoals Tradecloud?

We proberen de business case te vatten in een aantal begrippen:

 • Van begin tot eind digitaal werken
 • Eenvoudiger en sneller delen van data tussen bedrijven
 • Processen die beter op elkaar aansluiten (o.b.v. Lean, JIT en/of QRM methodes)
 • Een sterke supply chain die snel en flexibel kan reageren op veranderingen

Vanuit bedrijfsperspectief is er een helder doel:

 • Een efficiëntere keten (lagere transactiekosten)
 • Een effectievere keten (sneller, minder uitval, beter produceerbare producten)

Welke concrete problemen willen/moeten we oplossen om competitief te blijven:

 • Minder overtypen van data van systeem A naar systeem B
 • Minder tijd besteden aan spoedgevallen en brandjes blussen
 • Meer tijd besteden aan verbeteren van de keten
 • Minder tijdsverlies door informatieachterstand in de keten

De Business case

Voor het berekenen van de ROI zijn er directe en indirecte besparingen die door ketenintegratie gerealiseerd worden.

Directe besparingen:

 • Minder handmatig werk door het automatiseren van de orderadministratie

Indirecte besparingen:

 • Een betere leverbetrouwbaarheid
 • Minder fouten
 • Minder veiligheidsvoorraad

Om dit voor jezelf uit te rekenen hebben we een ROI calculator ontwikkeld in Excel (zie bijlage).
Met dit model kun je snel uitrekenen aan de hand van wat input (aantal orders, aantal FTE) wat de besparingen kunnen zijn.

Download hier de ROI calculator >> Tradecloud Business Case Calculator

Welke verbeteringen / besparingen zijn er mogelijk en hoe bereken je ze?

 • Costs of manual order/shipment/item handling
 • Costs of bad supplier reliability
 • Costs of errors
 • Costs of safety stock
 • Costs of urgent orders and disruptions

Waarom supply chain integratie?

Beter samenwerken in de keten zal leiden tot een meer concurrerende supply chain, die ook internationaal kan groeien. Er bestaat bij toeleveranciers en OEMs een breed gedeeld beeld dat stroomlijning van informatiestromen door de keten en betere afspraken over hoe er wordt samengewerkt een significante verlaging oplevert van de overall kosten van een product dat door de keten wordt geproduceerd. Door meer afspraken vooraf over rolverdeling en samenwerking en kortcyclischer interactie gedurende het project tussen de ontwerpers, makers en assembleurs in de keten zijn er voldoende voorbeelden dat er tot 20% op de integrale kosten van de keten bespaard kan worden. Communicatie structuren en daarbij horende (interne) processen worden hierop aangepast en gestandaardiseerd, zodat deze optimaal aansluiten op het bedrijfsoverstijgende keten proces. Bij een generieke gestandaardiseerde oplossing zal een olievlek-principe ertoe leiden dat steeds meer bedrijven kunnen participeren.

Al zou er “slechts” een integrale besparing van 10% gerealiseerd worden, dan zou dit voor een bedrijf met een Cost of Goods Sold (COGS) van € 100 miljoen, € 10 miljoen besparingspotentieel op jaarbasis betekenen. Dit is geen besparing in de zin van extra winst maar wel een sterke verbetering van je concurrentiepositie. Je kan je diensten en producten goedkoper offreren, investeringsruimte creëren of je onder druk staande financiële positie verbeteren.

Duurzaamheid ook steeds belangrijker

Door het automatiseren van de informatie-uitwisseling kan allereerst het aantal vervoersbewegingen per geproduceerd product worden verminderd, enerzijds door het digitaal delen van gegevens, anderzijds door het verminderen van fouten (in de bestelling, het ontwerp, de orders, etc.). Ten tweede wordt het proces verduurzaamd, doordat er door het digitaliseren van informatie en communicatie minder papierwerk is en doordat de integratie tussen maakindustrie en logistiek leidt tot een reductie in voorraadkosten en vervoersbewegingen.

De belangrijkste bijdrage aan het verduurzamen is echter dat er door het verminderen van fouten minder materiaal gebruikt wordt in producten die door fouten moeten worden weggegooid. Ook wordt bespaard op het energieverbruik, omdat veel van de materialen die gebruikt worden, onder andere hoogwaardige materialen, behoorlijk energie-intensief zijn in de productie.

Achtergrondinformatie

 • http://durlinger.nl/files/artikelen/Leveranciers_beoordeling_5_maart.pdf
 • https://essay.utwente.nl/69465/1/Schoonderbeek-Peter.pdfhttps://www.cmenp.nl/faalkosten/
 • https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2015/01/10-procent-faalkosten-2-procent-winst-101155410
 • https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/blog/2007/10/wat-zijn-de-logistieke-kosten-per-sector-101132998/