trust_transparancy.png

Veel orderregels, tientallen leveranciers en legio klantcontacten. Dit klinkt bijzonder positief, maar het zijn ook zaken die vertroebelend werken bij het streven naar een voorspelbaar bedrijfsproces. Een wazig beeld van de werkelijkheid is iets wat de groei van een bedrijf ernstig in de weg kan zitten.

Kapitaal in voorraad remt toekomstige groei
Om een voorbeeld te geven, een middelgroot producerend bedrijf dat 6 miljoen euro heeft ‘vastzitten’ in productievoorraad, heeft vermoedelijk geen kapitaal beschikbaar voor het doen van broodnodige investeringen die toekomstige groei kunnen genereren. Niet alleen zit het geld vast in goederen, de kans bestaat ook dat een deel van deze voorraad binnen afzienbare tijd het stempel ‘incourant’ krijgt.

 


Veel handelingen zijn te automatiseren
De makke van veel ondernemers is dat het ze ontbreekt aan inzicht in hun supply chain, met het inbouwen van veel veiligheidsmarges als resultaat. Het streven is te vaak om een klant zo goed mogelijk te bedienen, maar daarbij vergeten bedrijven dat ze vanaf het begin van de logistieke keten zo lean en mean mogelijk moeten werken. En die keten begint bij de afdeling inkoop. Een ‘mannetje’ extra op deze afdeling, om onjuist inkopen of bestellen te voorkomen, is een achterhaald idee. Sterker, een onderneming die de juiste keuzes maakt kan met minder personeel op de afdeling inkoop vooruit. Een groot deel van de handelingen is namelijk te automatiseren.

Tradecloud_supply_chain.jpg

Stappenplan op weg naar tevreden klanten
Het is van belang om bij alle inkoop-, maar ook de verkoopprocessen, goed te bepalen wie wat levert, hoe de leverprestaties van leveranciers zijn en wanneer welke onderdelen in de productieruimte moeten liggen. Een goede blauwdruk van de organisatie, de processen én het goed registreren van alle artikelen is altijd stap één. Het fundament moet op orde zijn. Dit vervolgens koppelen aan een geautomatiseerd platform is stap twee. Hierdoor is informatie eenvoudig te delen. Stap drie bestaat uit het integreren van zoveel mogelijk leveranciers in bedrijfsprocessen en tijdens stap vier voegt een onderneming al zijn klanten toe. Het koppelen van al bestaande informatie is de basis voor het vergroten van de voorspelbaarheid. Is een bedrijf zover dat alle relaties op het platform zijn aangesloten, dan is voor een klant bij het plaatsen van een order direct zichtbaar wanneer zijn product leverbaar is. Leveranciers krijgen een melding dat ze onderdelen dienen te bestellen dan wel transporteren.

Voorspelbaarheid en focus op uitzonderingen
De voorspelbaarheid van een logistieke keten neemt enorm toe dankzij het zetten van deze stappen. De transparantere keten laat medewerkers bovendien focussen op het afhandelen van de uitzonderingen, wat leidt tot betere service en een hogere klanttevredenheid. En tegelijkertijd stijgen de marges! Het is een duidelijk win-win-plaatje, maar wél een waarbij alles begint met het zetten van de juiste stappen. Een focus op simpelheid en transparantie betaalt zich altijd uit.