Stoppen met inkopen klein.jpg

Lees hoe je kunt stoppen met operationeel inkopen en waarde kunt toevoegen door slimme ketensamenwerking. 

De rol van inkoop en supply chain specialisten richt zich allang niet meer om het kopen van de goedkoopste producten bij de beste leveranciers. De inkoper die in staat is om de juiste informatie samen te brengen, te analyseren en patronen kan herkennen, gaat echte waarde toevoegen!

Inkooporganisaties kunnen hun administratieve activiteiten met veel grotere snelheid, lagere kosten en hogere nauwkeurigheid uitvoeren. Bovendien kunnen zij betere beslissingen nemen omdat er gerichte stuurinformatie voorhanden is. Zo’n manier van werken biedt op langere termijn meer waarde dan alleen kostenbesparingen. Aspecten waaraan inkoop direct haar bijdrage kan leveren zijn een grotere marge, snellere time-to-market en het opbouwen van een duurzaam concurrentievoordeel.

 

 

 

Download White Paper