Bron: Interview Logistiek.nl

Slechts tien tot vijftien procent van de bedrijven in de industrie doet ’iets’ om data makkelijker
met ketenpartners uit te wisselen. Nu de economie aantrekt zou Tonnis de Boer, directeur van
Tradecloud, graag zien dat bedrijven in deze sector investeren in procesinnovatie in plaats van het reduceren van kosten. Het doel hierbij is om nu, maar ook straks als het weer wat minder gaat, flexibeler te kunnen reageren op de markt. De Boer: “Het openstellen van het bestaande
Tradecloud supply chain netwerk kan daaraan bijdragen. Bedrijven laten nog te vaak de kans liggen om data-uitwisseling met partners efficiënt af te handelen en zo hun supply chain voorspelbaarder te maken.”

Tradecloud wist in de afgelopen jaren steevast te groeien. De focus van de platformleverancier ligt
op bedrijven in de industrie, zoals productiebedrijven en technische groothandels. Het platform helpt
bedrijven bij het integreren van inkoop- en verkoopprocessen met klanten en leveranciers. Zo
verloopt de communicatie over orders en bestellingen real-time via de portal of met behulp van API-
koppelingen. Vanuit één centrale plek voorziet het platform alle partijen in de distributieketen van
informatie.

Open supply chain netwerk
De leverancier wist in twee financieringsrondes geld op te halen die de groei van het bedrijf moeten
versnellen. Een open supply chain netwerk dient hier eveneens aan bij te dragen. “We hebben
ervoor gekozen om ons vanaf 2018 te profileren als open netwerk. Dit moet het bedrijven die al
gebruikmaken van Tradecloud makkelijker maken om te zien wie er nog meer aanwezig is. Bij dit
project werken we samen met het Brainport-project Smart Industry. Voor gebruikers geldt: je sluit je
aan op één partij en legt vervolgens koppelingen met andere partijen. We laten deelnemers tot een
bepaald niveau gratis informatie delen.”

Verdienmodel
Het open supply chain netwerk is volgens De Boer een logisch gevolg van een herijking van de positie
waarin Tradecloud zich bevindt. “We maken vooral het verschil met onze aanvullende functies, niet
zozeer met de integratielaag van ons platform. De aanvullende functies bepalen ons verdienmodel.
Denk aan het managen van uitzonderingen, notificaties en ‘actionable insights’. Situaties waarin een
leverancier iets anders bevestigt dan je gevraagd hebt. Die info wil je geautomatiseerd
voorgeschoteld krijgen maar de rest wat goed is wil je niet meer zien. Het meten van de
leverbetrouwbaarheid, forecasts en artikelbeheer zijn ook extra’s.”

Data-uitwisseling
Het potentieel dat data-uitwisseling bedrijven in de industrie kan bieden is enorm, meent de ceo,
zeker omdat de branche niet bekend staat als een sector die snel nieuwe technologie omarmt. In
eerdere uitingen liet hij al weten dat vooral operationele inkoophandelingen eenvoudig zijn te
reduceren. Indien ketenpartners elkaar meer inzicht geven in welke artikelen wanneer nodig zijn, is
bovendien de planning effectiever te maken en ligt just-in- time leveren binnen handbereik. “We
willen ons netwerk nog sneller laten groeien, maar volgens mij ontwikkelt de markt zich sowieso in
de richting waarin steeds meer handelingen worden geautomatiseerd. Bedrijven zullen zich dus
moeten aansluiten op een open supply chain netwerk. Er heerst nu soms nog een angstbeeld waarbij
bedrijven datadelen zien als iets wat de concurrentiepositie kan ondermijnen. Maar je kunt zelf
bepalen wat je wel en niet deelt en veel info is niet concurrentiegevoelig.”

Adoptie IT-tools in industrie
Het kostenbesparingsaspect is het belangrijkste argument dat De Boer naar voren brengt als reden
voor de adoptie van meer IT-tools binnen de industrie. Eveneens belangrijk is het potentiele tekort
aan mensenhanden. “Eén inkoper moet in staat zijn om 200.000 orderregels per jaar te verwerken.
Dat kan alleen als de meeste handelingen geautomatiseerd verlopen. Daarnaast is er het gevaar dat
het vandaag te goed gaat. Op dit moment gaat het erg goed in de industrie. Het gevaar schuilt hem
erin dat de urgentie om efficiënter te werken verdwijnt. Maar wat als er straks echt te weinig
mensen zijn om aan de klantvraag te voldoen? En wat als het ineens minder goed gaat en je onder
druk gedwongen bent om efficiënter te werken? Het is beter om nu de noodzakelijke stappen te
zetten.”

Laagwaardig werk uit processen
Het open netwerk zal veel bedrijven over de streep trekken om met het platform te gaan werken, is
de stellige overtuiging van De Boer. “De adoptie hoeft niet veel tijd te kosten, brengt just-in- time
processen dichterbij, verlaagt de noodzakelijke veiligheidsvoorraad, maakt je sneller en laat je
flexibeler opereren. Intern is de organisatie en zijn de processen vaak wel op orde, maar de
communicatie naar buiten kan absoluut beter. Daar is, op een paar koplopers na, nog geen sprake
van één geïntegreerde keten. Het is echt de hoogste tijd dat het laagwaardige werk uit de processen
verdwijnt. Daar moet dit open netwerk aan bijdragen.”

Auteur: Ferdi den Bakker