Exact Globe connector documentation (Dutch)

Exact Globe connector documentation (Dutch)

You are here:

De connector bestaat uit twee onderdelen:

 1. Send order by buyer
 2. Receive an order by Supplier (is nog niet in ontwikkeling)

Send order by buyer

Systeemeisen:

In basis gelijk aan Exact Globe.
Er is een Server (Windows) nodig waarop een Exact Globe werkstation is geïnstalleerd.
Hierop wordt de tool A.B. Entiteiten Interface (ABEI 3 jobs versie) geïnstalleerd.
Deze maakt 2 database aan binnen de Exact SQL server van de klant.

 1. ABEI;
 2. ABEI_WS (webserver).

SQL versie is gelijk aan die Exact voorschrijft. Dus voor nu 2012 t/m 2019.

Om wijzigingen vanuit Tradecloud terug te ontvangen maken we gebruik van een web server.
Deze kan op dezelfde server draaien als waarop ABEI draait maar kan ook op een aparte (web) server draaien. Deze webserver draait binnen ABEI en niet binnen de IIS.

Hiervoor is een HTTPS certificaat noodzakelijk en moet op de server geïnstalleerd zijn.
Als je het certificaat importeert kun je aangeven in welke “groep” deze moet komen. Deze moet op de default groep (personal) staan.

Verder moet port 8510 vanbuiten openstaan en worden doorverwezen naar de ABEI webserver.

Voorbeeld URL: HTTPS://<Klantnaam>:8510/Generic/v1.1/od/SupplyChainConnector

Momenteel moet er op deze webserver een lokale Windows gebruiker worden aangemaakt
Die het inlogen op de webserver URL (basic authentication) mogelijk maak.
Later wordt dit omgezet naar een token login optie en is de lokale Windows gebruiker niet nootzakelijk.

Verder is er een service account nodig waaronder de ABEI service kan draaien.
Dit service account dient lees rechten te hebben op de Exact Globe database.
En ‘owner’ op de ABEI en ABEI_WS database.

Voor de connector worden drie SQL-tabellen gebruikt om de gegevens in op te slaan en enkel ‘stored procedure’ voor het verwerken van de gegevens. Standaard wordt dit aangemaakt in de Exact Globe database. Dit kan ook in een separatie database als dit gewenst is.

Daarnaast moet dit service account binnen Exact Globe de volgende handelingen op een bestelling kunnen uitvoeren:

 • Aanpassen ban bestelregels;
 • Toevoegen van bestelregels;
 • Fiatteren van een bestelling;
 • Verrichten van een bestelling;
 • Bevestigen.

Binnen Exact Globe moet ook de Entity Services en SDK beschikbaar zijn.
Verder moet onder het menu pad: Systeem / HR & beveiligen / Werkstations
Een dienst worden toegevoegd. Dit moet gebeuren op de server waarop zowel ABEI als Exact Globe staat.

Om vanuit de connector e-mails te kunnen sturen bij onverwachte meldingen zijn SMTP / exchange server gegevens nodig.

SCC – 1 – Send order by buyer

Deze job stuurt de bestellingen vanuit Exact Globe naar Tradecloud. Dit gebeurt altijd als gehele bestelling. Mocht een bestelregel worden toegevoegd dan wordt de gehele bestelling opnieuw verstuurd.

Filters voor de bestellingen die naar Tradecloud:

 • Bestelling mag niet zijn afgehandeld;
 • Bestelling moet gefiatteerd zijn;
 • De laatste wijzing op de bestelling moet 5 minuten in het verleden liggen;
 • Er moet minimaal 1 bestelregel zijn in de bestelling waarvan de kolom artikelcode is gevuld en nog geen ontvangst voor is geweest.

Filters voor bestelregels die naar Tradecloud:

 • Artikelcode moet gevuld zijn (dus geen tekstregels);
 • Aantal moet positief zijn.

Deel ontvangsten en dus het resterende openstaande deel wordt altijd tot een regel gegroepeerd en in Tradecloud als een regel getoond.

Verwijderen van bestellingen en bestelregels is nog in ontwikkeling.

Binnen de deze ABEI job zijn twee instellingen nodig voor de juist werking.

 1. De Exact Globe connectie moet worden ingesteld;
 2. De Tradecloud connectie moet worden ingesteld.

Zie hieronder de instellingen voor Tradecloud

SCC – 2 – Receive from webhook

Voor het ontvangen van gegevens vanuit Tradecloud moet binnen ABEI een web server endpoint worden aangemaakt. Deze moet beschikbaar worden gemaakt voor de lokale Windows gebruiker. Zodat deze een ‘post’ actie kan uitvoeren.

Binnen Tradecloud moet de webhook worden ingericht met de gebruiker en de URL.
Voor nu zijn onderstaande berichten relevant voor de connector.

Machine generated alternative text:
Order lines are accepted by the supplier 
Order lines are rejected by the supplier 
Order changes are proposed by the supplier 
Order lines item details are changed by the supplier 
Order and line fields other than prices & delivery schedules 
are updated by the supplier 
By supplier proposed order changes are approved by the 
buyer 
By supplier proposed order changes are rejected by the 
buyer 
Order dmuments 
Û Document(s) are attached to the order or line bythe buyer 
Û Document(s) are attached to the order or line bythe supplier 
Order reopen 
Order lines reopen is requested bythe buyer 
Buyer reopen request is approved by the supplier 
Buyer reopen request is rejected by the supplier 
Order lines reopen is requested bythe supplier 
Supplier reopen request is approved by the buyer 
Supplier reopen request is rejected by the buyer 
Order cancellation 
Û Order lines are cancelled by the buyer 
Mamtenance 
The order is manual resent by the buyer 
The order is manual resent by the supplier 
Û The order is synced from the legacy platform

Binnen de ABEI job worden onderstaande berichten naar de bijbehorende SQL tabellen teruggeschreven.

Alleen als de bestelregels vanuit Tradecloud die de status ‘Confirmed’ hebben worden verwerkt.

SCC – 3 – Process from webhook

Het verwerken van de bestelregels met de status ‘Confirmed’ gebeurt via de derde job.

Deze job bestaat uit 4 acties.

 1. Bestelregels met de status ‘Confirmed’ bijwerken in Exact Globe.
  • Velden die worden bijgewerkt zijn:
  • Nettoprijs
  • Leverdatum
  • Totaal aantal
 2. Fiattering terug zeten op de bestelling;
 3. Verrichten van de bestelling;
 4. Bevestigen van de bestelling (gebeurd allen alles alle regels de status ‘Confirmed’ hebben).

Wordt er binnen Tradecloud gebruikt gemaakt van het ‘deliverySchedule’ dan wordt de onderstaande logica gehanteerd:

Het ‘deliverySchedule’ wordt altijd vanuit Tradecloud geïnitialiseerd.

Vanuit Tradecloud worden de (deel ontvangsten) per leverdatum gegroepeerd. 

In Exact Globe wordt de bestaande bestelregel opgesplitst in de verschillende levermomenten.

De originele bestelregel wordt aangepast naar het eerste levermoment. De overige levermomenten worden als nieuw bestelregel onderaan in de bestelling toegevoegd.

Vervolgens wordt de bestelling als geheel op nieuw verstuurd naar Tradecloud.
Waarbij het ‘deliverySchedule’ wordt verrijkt met de orderregel ID voor een juiste mapping.

Go to Top